Encamên lêgerînê
silq bot/m 1. pancar (Beta vulgaris) 2. pancar (bu bitkinin şeker ellde edilen kalın ve etli kökü)
silqa biyanî bot/m pazı, yaban pancarı
silqa derewîn bot/m yabanî pancar
silqa sor bot/nd kırmızı pancar
silqa spî bot/m 1. şalgam (Brassica rapa) 2. şalgam (bu bitkinin besin olarak kullanılan etli ve tatlı kökü)
silqfiroş nd/nt pancarcı (satan kimse)
silqfiroşî m pancarcılık
silqok bot/m şeker pancarı
silqvan nd/nt pancarcı
silqvanî m pancarcılık
silq cureyekî sewziyên ku jê şekir tê bidestxistin û pijandî jî tê xwarin
silqî saye
silqiyî serê te (neyînî û erênî) bi sayeya te de
silqok (navdêr, mê) spînax, sîyale
silq m. bot. belazî, çukundire, silqe, çegundere m.
silqa biyanî m. bot. tarê silqan n., belazîya çolî m., çukundira yabanîye m., silqa çolî n., taresilq n.
silqa derewîn m. bot. tarê silqan n., belazîya çolî m., çukundira yabanîye m. , silqa çolî n., taresilq n.
silqa sor m. bot. belaza sure, silqa sure, çukundira sure, sursilqe m.
silqfiros m/n. belazrotox, çukundirerotox, silqrotox n.
silqfirosî m. belazrotoxîye, çukundirerotoxîye, silqrotoxîye, belazrotoxênî, çukundirerotoxênî, silqrotoxênî m.
silqok m. bot. pezik, îspanak, espanax, îspanax. spanak, ispenax n.
m. bot. belazî, çukundire, silqe, çegundere m.
silqvan m/n. belazwan, çukundirewan, silqwan n.
silqvanî m. belazwanîye, çukundirewanîye, silqwanîye, belazwanênî, çukundirewanênî, silqwanênî m.