Encamên lêgerînê
sibeh m 1. sabah * sibehê serê sibehê têm yarın sabahleyin geliyorum 2. yarın * sibeh ez têm yarın geliyorum
sibeh bi nexweş de nehatin (hasta) sabaha çıkmamak
sibeh bûn l/ngh sabah olmak, ortalık ağarmak
ortalık ağarmak
sibeh dan şafak sökmek
sibeh êvar sabah akşam (devamlı, her vakit, sürekli)
sibeh kirin l/gh sabahlamak
sibeh lê safî (an jî zelal) bûn sabahı bulmak (veya sabahı etmek), üzerine safak sökülmek
sibeh li ber gewrbûnê bûn gün ağarmak üzere olmak
sibeh pê de nehatin (hasta) sabaha çıkmamak
sibeh roj 1) günün birinde 2) yarın öbür gün
sibeh roj mirov nizane çi çêdibe gün doğmadan kemliği söylenmez
sibeh ronî bûn gün ışımak
sibeh safî bûn gün ağarmak, gün ışımak, şafak sökülmek
sibeh safî kirin sabahı bulmak (veya sabahı etmek)
sibeh tê xêr pê re gün doğmadan neler doğar
sibeh û êvar 1) sabah akşam 2) (falan) aşağı (falan) yukarı (bir kimseninin adının dilden düşürülmediğini, onun pek gözde olduğunu anlatır)
sibeh û êvar jê re tune anasının ipini satmış (veya çıkarmış)
sibeh û êvara (yekî) li hev nenihêrtin (an jî tune bûn) günü gününe uymamak, saati saatine uymamak, bin kalıba girmek
sibeh zelal bûn gün ağarmak, gün ışımak, şafak sökülmek
sibeha dî (an jî din) öbürsü gün
sibeha we bi xêr sabahlar hayrolsun
sibeha we bi xêr be hayırlı sabahlar
sibehbûn m sabah olma, ortalık ağarma
sibehê h 1. sabahleyin 2. yarın * ez dê sibeyê werim yarın geleceğim
sibehê zû sabah erkenden, sabah sabah, erkenden * sibehê zû em dê bikevin rê sabah erkenden yola çıkacağız
sibehî m gelinin ardında (veya gelin getirilirken) tutulan halay
sibehînî h sabahleyin
sibehker nd/nt sabahçı (uyumadan sabahı bulan kimse)
sibehkirin m sabahlama
sibehtir nd sabah ertesi, ertesi sabah, ertesi gün,
sibehxêr b hayırlı sabahlar, günaydın * sibexêra te xortê delal hayırlı sabahlar güzel delikanlı
sibeh 1. destpêka rojê 2. dîtira rojê *“keça bê bav û dê, êvarê diçe û sibehê tê”
sibeh lê pag bûn gihiştin sibehê
sibeh û êvar pizika li ser zimanê (yekî) bûn (biwêj) ji hêla yekî ve gelekî hatin hez kirin. min evîneke wisa nedît, navê wê keçikê sibeh û êvar pizika li ser zimaitê nûro ye.
sibehê mirina kedkaran hat, êvarê mirina axayan hat (biwêj) ku kedkar nebin, serdest nikarin wer rehet bijîn. sibehê mirina kedkaran hat, êvarê mirina axayan hat. yên ku vê yekê napejirînin. an bêfem in an jî bi zanetî wer dikin.
sibeh morning
f. morn, dawn: sibeh heta êvarê=from morning till night. vê sibehê=this morning
sibeh also sibê f. morning, in the morning
sibeh, beyanî morning
sibehan in the morning(s)
sibehê in the morning
sibeh m. meste, siba, sibha, siwa n.
m. sodir, nimaj, sipêde, siba, sodir, serê sodirî n.
sibehê rd. mesteyên, ê meste, mesteyî
sodir ra, nimaj ra, sipêde ra, serê sodirî berdestî sibehê n. destesodir, serê sodirî, verbisodir, vervesodir, devdevêsodirî n.