Encamên lêgerînê
sereknivîsevan nd/nt başkâtip
sereknivîsevanî m başkâtiplik