Encamên lêgerînê
serad iri delikli kalbur.
m 1. elek 2. çalkağı, çalkar, çalkak
serad (ii) m başaklanma
serad kirin l/gh elemek, kalburlamak
elekten geçirmek
seraddan m başaklanma, başağa durma
l/gh başaklanmak, başağa durmak
seraddayîn m başaklanış, başağa durma
serade m çöp birikintisi
seradfiroş nd/nt elekçi (satan kimse)
seradfiroşî m elekçilik
seradker nd/nt elekçi
seradkerî m elekçilik
seradkirin m eleme, kalburlama
seradvan nd/nt elekçi (imal eden)
serad bêjinga ku gir lê dike; karmax
seradker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê serad dike.
ji: serad + -ker
serad große Loche habende Sieb
serad m. seradî, delujene, saradî, pirojina delujî, siradî m.
serad kirin tg. seradî kerdene, bejing kerdene, seradnayene, bêjingnayene
seradfiros m/n. delujenrotox, seradrotox n.
seradker m/n. delujencî, seradcî, delujenwan, seradwan n.
seradvan m/n. delujencî, seradcî, delujenwan, seradwan n.