Encamên lêgerînê
serî kirin (tiştekî) (bir şeyden) kapı açmak (bir şeyin sözünü etmek veya bir işe başlamak)
serî kirin ber (yekî) yere baktırmak (utandırmak)
serî kirin ber xwe önüne bakmak
serî kirin bin çengê xwe boyunduruka atmak, boyunduruk almak (güreşte)
serî kirin dolab başını şişirmek, baş ağırtmak
serî kirin ser (tiştekî) 1) dadanmak * îsal jî vî zilamî serî kire mala me bu sene tekrar bu adam evimize dadandı 2) (bir şeye) zihni saplanmak
serî kirin ser (yekî) (birini) kafaya takmak
serî kirin serê (bir yola) baş komak (veya koymak)
serî kirin (lêker) serê.
ji: serî + kirin
serî kirin tg. sere kerdene, sere birnayene, sere pirodayene