Encamên lêgerînê
serê xwe dan kelleyi vermek
serê xwe dan beranan başa güreşmek (en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek)
serê xwe dan dest kuyruğu ele vermek
serê xwe dan hev kafasını toplamak
serê xwe danîn 1) kafayı vurup yatmak, kafayı (yere) vurmak (uyumak için yatmak) 2) gözünü (veya gözlerini) kapamak (ölmek)
serê xwe danîn razan kafayı vurup yatmak
serê xwe danîn ser axa sar dünyaya gözlerini kapamak (veya yummak), hayata gözlerini yummak (veya kapamak) (di)
serê xwe dan (biwêj) canê xwe feda kirin. evdile ji bo wê dozê serê xwe dide.
serê xwe danîn (biwêj) têk çûn. teslîm bûn, hemla xwe danîn, mirin, xwe dirêj kirin an jî razan. di wî şere dijwar de wan ji bêgavî serê xwe danîn û malên xwe ji gund bar kirin. çavên te ronî, wa ye şikir bûka te serê xwe daniye. pişti wê nexweşiya giran zelalê hêj di temenê xwe yê ciwan de serê xwe danî. min got ez hineki serê xwe daynim, lê zarokan nehişt ku ez piçekî çavên xwe bidim ser hev.
serê xwe danîn ser axa sar (biwêj) mirin. çûyîna bal dilovanê xwe. ji yen berê ew mabû, wî jî serê xwe danî ser axa sar.