Encamên lêgerînê
serê pê sp/nd ayak ucu
serê pênûsê (an jî kalemê) kalem ucu
serê pênûsê (an jî kalemê) tûj kirin kalem açmak
serê pêşîn h ilk önce, öncelikle, ilkin, ilkten, peşinen, evvelâ
1) ilk önce, öncelikle, ilkin, evvelâ, peşinen, başında 2) başlıca, asıl * qebahet serê pêşîn di vî de ye kabahat asıl bundadır
serê pêşîn demên berê, pêşîn, ewil, berê ewilî, berê pêşîn, pêştir, pêşiyê, pêşiya pêşî, ewilîn, berê ewil, bere pêşin, peştir, berê, ewilî
serê pêsîn h. raver, verê veran, sere de, verê coyî, varê herçîyî