Encamên lêgerînê
seqa bileme.
m 1. tavlama 2. su * ev kêr baş seqa nekirine bu bıçağın suyunu iyi vermemişler
seqa (i) ast/m 1. atmosfer (gaz yuvarı) 2. ast atmosfer (hava yuvarı) 3. iklim
seqa kirin l/gh 1. tavlamak 2. su vermek (çeliğe su vermek gibi)
seqa ya xwe stendin 1) tavını almak 2) mec bağışıklık kazanmak
seqakar nd/nt 1. tavlayacı 2. demire su veren
seqakirin m 1. tavlama 2. su verme (çeliğe su verme gibi)
seqakuj zo/m kaşıkçı kuşu
seqamgir rd istikrarlı
seqamgirî m istikrar
seqandin bilemek.
seqandin (i) m kamıştırma
l/gh kamıştırmak
seqandin (ii) m 1. su verme (çeliğe su vermek gibi) 2. tavlama
l/gh 1. su vermek (çeliğe su vermek gibi) 2. tavlamak
seqar m rahatlama, yatışma
seqar pê nakeve hiç duramıyor
seqar pê neketin yatışmamak, rahatlanmamak
seqav m sakağı, ruam
seqavêl m çalı süpürgesi
seqavêlk m çalı süpürgesi
seqayî rd atmosferik
seqem m ayaz
seqem girtin l/gh ayazlanmak
seqem lê xistin (an jî dan) ayaz kesmek
seqem li (yekî) xistin ayazlamak, ayazda kalıp üşümek
seqemdar rd ayazlı
seqemgirtî rd ayazlanmış olan
seqemgirtin m ayazlanma
seqemî bûn l/ngh ayazlamak, ayazda kalıp üşümek
seqemîbûn m ayazlama, ayazda kalıp üşüme
seqer (i) m inanca göre cehennemin en soğuk yeri
seqer (ii) rd naçar, gariban
seqet nd/nt 1. sakat (özürlü) 2.rd/mec sakat (eksik veya bozuk şey)
seqet bûn l/ngh 1. sakatlanmak 2. mec sakatlanmak, bozulmak
seqet kirin l/gh 1. sakatlamak 2. mec sakatlamak, bozmak
sakat etmek
seqet û sûqet sakat özürlü
seqetbûn m 1. sakatlanma 2. mec sakatlanma, bozulma
seqetî m 1. sakatlık, özür, kusur 2. mec sakatlık (kaza, terslik)
seqetkirin m 1. sakatlama 2. mec sakatlama, bozma
seqetok rd sakat, özürlü
seqetokî rd sakatça, özürlüce
seqevêl m süpürge
seqew m sakağı, ruam
seqî (i) m fundalık, bahçe
seqî (ii) nd sert taş
seqilandî rd cilâlı
seqilandin m cilâlama
l/gh cilâlamak
seqilîn m cilâlanma
l/ngh cilâlanmak
seqîn m kamışma
l/ngh kamışmak
seqir rd ıssız, tenha yer * bi cihekî seqir ve biçûma ıssız, tenha bir yere gitseydim
seqirandî rd 1. sıkıntısız, fariğ (rahatlatılmış, rahata kavuşturulmuş olan) 2. kurtarılmış
seqirandin m 1. ferahlatma, rahatlatma, rahata kavuşturma 2. kurtarma (bir kimseye zerar gelmesini önleme)
l/gh 1. ferahlatmak, rahatlatmak, rahata kavuşturmak 2. kurtarmak (bir kimseye zerar gelmesini önlemek) * em dikarin te bi şertekî ji vî malê rizî biseqirînin seni bir şartla bu çürük maldan kurtarabiliriz
seqirî rd 1. sıkıntısız, fariğ 2. gürültüsüz (kimseyi tedirgin etmeyen, kimsenin dikkatini çekmeyen) 3. rahat 4. kurtulmuş
seqirî bûn l/ngh ferahlanmak, rahatlanmak, rahata kavuşmak
seqirîbûn m ferahlanma, rahatlanma, rahata kavuşma
seqirîn m 1. ferehlama, ferahlanma, rahatlama 2. kurtulma (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma) 3. serbestleme
l/ngh 1. ferehlamak, ferahlanmak, rahatlamak 2. kurtulmak (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak) * ez carek ji vî mirovî biseqirîma bu adamdan bir kurtulsam 3. serbestlemek
seqlan n 1. dere 2. ağaçlık ve içinde dereler bulunan yer
seq devê das bivir sator û htd hatî hisîn, hisayî
seqa [I] 1. çawaniya rêjeya germ û sermayê 2. feza [II] karê xarkirin û tûjkirinê *“seqa, li gorî heqan”
(navdêr, mê) hewa, keş, atmosfer, cew, rewş, kawdan, destûdar, hal, barûdox, durum.
Bikaranîn: Lêker: seqa kirin. Navdêr: seqakirin Rengdêr: seqakirî.
Herwiha: siqa.
Bide ber: seqem.
: seqanas, seqanasî, seqayî, seqavan, seqavanî, seqazan, seqazanî
seqa bûn (lêker) şikil.
ji: seqa + bûn
seqa kirin 1. xar kirin 2. tûj kirin
(lêker)(Binihêre:) seqa
seqa, li gorî heqa (biwêj) kar wekî buhaye xwe te kirin. rast e, ya min xweşiktir bûye, jî seqa, li gorî heqa, te çiqas daye, min çiqas daye? seqa: ji kesên ku ker, satir, bivir û hwd. tûj dikin re tê gotin
seqadar (rengdêr) seqayî.
ji: seqa +-dar
seqakî (navdêr, mê) bi seqayî.
ji: seqa +-kî
seqakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye seqa kirin
seqakirin (navdêr)xwe kirin û tîjkirina devê das bivir sator û htd bi têxi andina berav yan kartîkî, :gundîyan bivir û dasên xwe seqa kirîne çunko sube çilîbire
seqanasî (navdêr, mê) keşnasî, hewanasî, meteorolojî, zanista ku lêkolînan li ser rewşa hewayê dike, bernameya ku behsa rewşa hewayê dike, rewşa giştî ya hewayê ya deverekê.
Herwiha: seqazanî, siqanasî, siqazanî.
Têkildar: seqanas, seqazan.
ji: seqanas + -î ji seqa + -nas + -î
seqandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye seqandin
seqandin (lêker)(navdêr, mê) sûn, hesûn, sûtin, sûyîn, tûj kirin, devê kêrê (yan tiştek wek wê) xweş kirin, şarandin, sincirandin, germ kirin, han dan, teşwîq kirin.
Herwiha: siqandin. Tewîn: Lêker: -seqîn-.
Têkildar: seqîn.
ji wêjeyê: Ya rast min bi piranî rexneyên erênî sitandin û belkî vê yekê hêz û karîna min a nivîsandinê bêtir seqand (tûj kir)..
ji: seq + -andin.
: seqandî, seqandîtî, seqîner, seqînerî, seqîninde, seqînindetî, seqînindeyî
seqav candar
seqavanî (navdêr, mê) karê seqavanan.
ji: seqavan + -î
seqayî (navdêr, mê) rewşa seqabûnê, hewayî.
ji: seqa + -yî
seqel (rengdêr) (navdêr)gênc, ciwan, xort.
Herwiha: siqel, sîxel.
Bide ber: çeqel, seqet.
ji wêjeyê: ???.
: seqelane, seqelî, seqelîtî, seqeltî
seqelane (rengdêr) bi awayekî seqel.
ji: seqel + -ane
seqelî (navdêr, mê) rewşa seqelbûnê.
ji: seqel + -î
seqem 1. sermaya dijwar 2. perat
(navdêr, mê) sarmaya zêde, hewayê pirr sar,bayê sar û zuwa.
Herwiha: sirrûseqem.
Bide ber: seqa.
: seqemî
seqemî (navdêr, mê) rewşa seqembûnê.
ji: seqem + -î.
Bikaranîn: Lêker: seqemî bûn. Navdêr: seqemîbûn
seqemî bûn (lêker)(Binihêre:) seqemî
seqemîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) seqemî
seqenayene (Zazaki) (lêker) seqandin
seqenîyayene (Zazaki) (lêker)hatin seqandin
seqet kêmlebat
(rengdêr) (navdêr) kûd, qorim, qop, qot, linger, kulek, kesa/ê ku dest yan lingên wî baş naxebitin, kesa/ê ku dest yan ling nînin, kût, kotrom.
Herwiha: siqet.
Bide ber: sîqet.
Bikaranîn: Lêker: seqet bûn, seqet kirin. Navdêr: seqetbûn, seqetkirin Rengdêr: seqetbûyî, seqetkirî.
ji: Ji erebî.
: seqetî, seqetok
seqet bûn kêmlebat bûn
(lêker)(Binihêre:) seqet
seqet kirin kêmlebat kirin
(lêker)(Binihêre:) seqet
seqet sûqet kirin (biwêj) karek bi tekûzî pek nehanîn, yek perişan û birîndar kirin. ez bawer im ku wî niha ew dolab seqet suqet kiriye. kawa ew lawiki reben seqet sfiqet kiriye.
seqetî rewşa kêmlebatiyê
(navdêr, mê) kêmendamî, kûdî, qorimî, qopî, qotî, lingerî, kulekî, seqetbûn, rewşa kesa/ê seqet, şelal, felc, şel, şil, şeple, şehitî, pejle, şal, felec, şat, şeht.
Herwiha: siqetî.
ji: seqet + -î
seqeyayene (Zazaki) (lêker) seqîn
seqf (navdêr, nêr) kaşxank, serban, ban, hêla jorîn ya xanî, banî.
Herwiha: kaşxank, seqif, sexf, sexif.
ji wêjeyê: Derhênerê kurd Hiner Selîm dê bi filmekî nû beşdarî 60emîn Festîvala Filman a Locarno ya Navneteweyî bibe. Filmê wî yê bi navê «Sous les toits de Paris» (Di bin seqfên Parîsê de) yek ji sê filmên fransî ye ku dê ji 01-13.08.2007ê beşdarî vê festîvala giring bibin..
ji: Ji erebî سقف (seqf).
: bêseqf, biseqf, seqfdar, seqfî
seqfdar (rengdêr) bikaşxank, biserban, biban.
ji: seqf + -dar.
: seqfdarî seqfdarîtî seqfdartî
seqfdarî (navdêr, mê) rewşa seqfdarbûnê.
ji: seqfdar + -î
seqfî (navdêr, mê) rewşa seqfbûnê.
ji: seqf + -î
seqimandin (lêker)(navdêr, mê) qefilandin, qerrisandin, cemidandin, tezandin
seqimîn (lêker)(navdêr, mê) qerrisîn, cemidîn, qefilîn, tezîn, pirr sar bûn, bûn qeşa, bûn qerrise, bûn cemed, bûn bûz. Tewîn: Lêker: -seqim-.
Têkildar: seqimandin.
Bide ber: hilisîn, qifilîn, qerrimîn, şemitîn, tehisîn.
ji: seqem + -în.
: seqimiyayî, seqimî, seqimok, seqimokî
seqirîn dilrihetbûn, dilfirehbûnuferihbûn, dilrihet bûn, dilfireh bûn, bêhna, muferih bûn, filitîn, filitan, rizgarbûn, xelasbûn, rehabûn, reha bûn, kesekê, serbestbûn, serbest bûn
seqitandin (navdêr, mê) seqetkirin
seqiz Serenav,mê, bajarrek e li Rojhilata Kurdistanê.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: سه‌قز.
ji wêjeyê: Xortekî kurd ku ji rojhilatê Kurdistanê, ji bajarê Seqizê bû û endamê grûbeka tundrê ya îslamî bû, xwe li bajarê Îraqê Rumadiyê teqandiye. Li gor heftemaneya Medya wî xortî beriya demekê nameyek şandibû malê û tê de gotibû ku ji bo şehîdbûnê (xwe teqandinê) du kes li pêşiya wî mane. Dema ev name gihaştiye malê diya wî ji ber xeman (qehran) miriye. Piştî ku nûçeya xweteqandina wî dighêje Seqizê bavê wî jî wek dêya wî ji xeman miriye.(Netkurd.com, 6/2006).
: seqizî, seqizîtî
sequence Înglîzî (navdêr) akam, encam, pişt yekî, dûvyeki, berdewamî, peyhatin Îngilîzî wate: paşyekî, paşyekbûn, piştyekî
seqa atmosphere
seqem frost
f. dry cold
seqer f. Saqar, a poison that drips from a tree in hell
seqa Atmosphäre
Stimmung
seqem Kälte
seqitandin abreißen
beschädigen
ramponieren
seq m. wesuyayis, sawitis, seqênayis, tujkerdis, sanekerdis, hesanekerdis n.
n. ona. paqe, çeqe, pale, seqe, faqe, pole, saqe, saqe m.
seq kirin tg. raqilasnayene, seqnayene, qelisnayene, qelasnayene, aqelasnayene, raqilasnayene, qelisnayene
seq lêketin tng. terk piroginayene, derz piroginayene, seq piroginayene
seqa m. îklim, awûhewa, hewa, awûeyam, aw û hewa, îqlim n.
seqal n. zoo. çeqal, ewewik, seqal, çeqel n.
seqam m. lapaçe, sirmaqe, çapale, terpike, sîlpaxe, sîle, sîlpate, sîla, lapate, lepate, lepaçe, çopole, lamate m.
seqam lêxistin tg. sîrmaqe pirodayene, lekmate pirodayene, sîrmaq kerdene, terpike destene, samar kerdene
seqandin tg. wesuyene, sawitene, seqênayene, tuj kerdene, sane kerdene, hesane kerdene, nu kerdene, tîl kerdene
m. wesuyayis, sawitis, seqênayis, tujkerdis, sanekerdis, hesanekerdis n.
tg. reqnayene, seqnayene
m. reqnayis, seqnayis n.
tg. sîrpnayene, silpnayene, sîrqnayene, çilpnayene, selpnayene, serqnayene
m. sîrpnayis, silpnayis, sîrqnayis, çilpnayis, selpnayis n.
seqav m. vet. secere, seqew, seqawe n.
seqawin m. seqawêl, saqol, desta, siqafil, seqaviyel n.
seqe n. hetan, hîrem, heton, herem, hîrên, heton n.
m. pîje, pîja asine m.
seqebend n. cilbend, cil n.
seqebeqe m. xinc, lînç n.
rd. zîtolî, vîzile, zîtol-zîtol, vîzilî-vîzilî, parçe parçe
seqebeqe bûn lng. parçeparçe bîyene, tîlik-tîlikî bîyene, zîbar-zîbarî bîyene, xebar-xebarî bîyene, vîzilî-vizilî bîyene, paremparçe bîyene, xirtûximilî bîyene, belate bîyene, zîtolzîtolî bîyene, vîzilî bîyene
seqebeqe kirin tg. xinc kerdene, lînç kerdene, xincnayene
seqebeqekirin lg. zîtolî kerdene, vîzilî kerdene, parçe parçe kerdene
seqem m. sayî, seqem (hewa) n.
seqemî m. vet. secere, seqew, seqawe n.
seqepeqe rd. xebarxebarî, zîbarzîbarî, vîzilîvizilî, paremparçe, zîtolzîtolî, xirtûximilî
rd. tarûmar, çarûçur, delûbel, axme-dax m., qila-vila, çarçûçurç, çar-çur
seqer rd. qoçax, serud, serok, qewxacî, sercî, serker, qoçex
seqeseq m. seqeseq n.
seqeseq kirin lg. seqeseq kerdene, seqnayene
seqesûq m. çeq-çuq, çeqereq, seq-suq n.
seqet rd. seqet, malûl, singir m.
m. singir, seqet n.
seqet bûn lng. singir bîyene, seqet bîyene, singiriyene
seqetbûn m. singirbîyayis, seqetbîyayis, singirîyayis n.
seqetî seqetîye, malûlîye, seqetênî, singirîye, malûlîyet n.
seqetî kirin tg. seqet kerdene, singir kerdene, seqetnayene, singirnayene
seqetîkirin m. seqetkerdis, singirkerdis, singirnayis, seqetnayis n.
seqevêl m. seqawêl, saqol, desta, siqafil, seqaviyel n.
seqew m. vet. secere, seqew, seqawe n.
seqî rd. bêzar, aciz, eciz, ediz
seqî bûn lng. bêzar bîyene, aciz bîyene, canbêzar bîyene, bêzarîyene, ecizîyene
seqî kîrin tg. bêzar kerdene, adz kerdene, canbêzar kerdene, bêzarnayene, eciznayene
seqîf m. tîs, qilas n.
seqîkirin m. bêzarnayis, bêzarkerdis, acizkerdis, aciznayis n.
seqil n. dartîx, huyê tîxe n.
seqîn tg. çeqçeqayene, seqayene, çeqayene (çeqçeqok)
seqinî jê anîn lg. reqîne cira ardene, seqîne cira ardene
seqitandin lg. singir kerdene, seqetnayene, singirnayene
lg. serde kerdene, seqetnayene, selexnayene, terisnayene, xaz kerdene, serde berdene, selixnayene, serro kerdene
m. serdekerdis, seqetnayis, selexnayis, terisnayis, xazkerdis, serdeberdis, selixnayis, serrokerdis n.
seqiz man lng. sas bîyene, heyret mendene, mat bîyene, sas mendene
seqizî rd. matmaye, ecebmaye, maleqmaye, sasmaye, heyretmaye
seqlan m. dere, derxur, neqeb n.
seqle n. tare, martage, martaqe, mertage, mirdaqe, mîrdaqe m.
seqlebendî m. qurvetîye, çenebazîye, qurtqurîye, fekbazîye, lafezanîye, lewbazênî, gewezeyîye, zevzekîye, qalizavênî, fekwazunîye, ciricirîye, qurvetênî, fekbazênî m.
seqlebendî kirin tg. qurvetîye kerdene, çenebazîye kerdene, fekbazîye kerdene, lewbazênî kerdene, gewezeyîye kerdene, zevzekîye kerdene, wazunîye kerdene, ciricirîye kerdene, qurvetênî kerdene, fekbazênî kerdene, lafezanîye kerdene
seqlebendîkirin m. qurvetîyekerdis, çenebazîyekerdis, fekbazîyekerdis, lewbazênîkerdis, gewezeyîyekerdis, zevzekîyekerdis, wazunîyekerdis, ciricirîyekerdis, qurvetênîkerdis, fekbazênîkerdis, lafezanîyekerdis n.
seqoq m. sekoke, saxtêre, qorçe, qoçike, qoxe, seqoqe, qorçêre, sekoke, querç, qorçe, siqoqe m.
m. bot. sekokêre, saxtêre, qogkêre, qoxêre, qoçikêre, seqoqe, darsaxtêre, qorçêre, dara sekoke, sekoke, querç, qorçêre, siqoqe m.
seqseq m. seqseq n.
seqseqker m/n. seqseqker, seqseqcî, selpikcî n.
seqt m. qilas, seqal, qelas, qilas n.
seqûreq h. teq û req, seq û req, teq û tuq, req û ruq, seq ûsuq
seqûteq h. teq û req, seq û req, teq û tuq, req û ruq, seq ûsuq
seq bîyayîne bakınız: seqa bîyene
seqa bîyene bilenmek
seqa kerdene bilemek
seqanayîne bakınız: seqênayene
seqanîyayîne bakınız: seqênîyayene
seqarek (n) döven ile boyunduruk arasındaki direk
seqavêl (n) çalı süpürgesi
seqavîyel (n) bakınız: seqavêl (n)
seqaw kerdene bakınız: seqa kerdene
seqay kerdene bakınız: seqa kerdene
seqel (n) bakınız: seqil (n)
seqelnayox -e, bakınız: seqilnayox -e,
seqênayene bilemek
seqênayeni bakınız: şeqnayene
seqênîyayene bilenmek
seqet -e, engelli, sakat, mânialı
seqeynayene bakınız: seqênayene
seqeynîyayene bakınız: seqênîyayene
seqil (n) cila
seqilnayox -e, cilacı
seql (n) bakınız: seqil (n)
seqlnayox -e, bakınız: seqilnayox -e,
seqnayeni bakınız: şeqnayene
seqnayîne bakınız: seqênayene
seqnîyayîne bakınız: seqênîyayene
seqoqe (m) bakınız: şekoke (m)
seqsî (m) bakınız: saksî (m)