Encamên lêgerînê
senkron hevedem, senkron m
hevedem, senkron m
senkroni hevedemîtî, senkronî m
hevedemîtî, senkronî m
senkronik hevedemî, senkronîk rd
hevedemî, senkronîk rd
senkronizasyon hevedemîbûn, senkronîzasyon sn/m
hevedemîbûn, senkronîzasyon sn/m
senkron m senkron, eş zaman
senkronî m senkroni, eş zamanlılık
senkronîk rd senkronik, eş zamanlı
senkronîzasyon sîn/m senkronizasyon, eşleme
senkronîze rd senkronize
senkronîze kirin l/gh senkronize etmek, eşlemek (ses ile görüntü arasında gerekli bağı sağlamak)
senkronîzekirî sîn/rd eşlemeli
senkronîzekirin m senkronize etme, eşleme (ses ile görüntü arasında gerekli bağı sağlama)