Encamên lêgerînê
sekn m 1. durma, duruş * sekna li nav derî kapıda durma 2. sekte, durgu
sekn dan (...) sekte vurmak
sekn jê re tune 1) durmadan, dinlenmeden çalışma 2) harıl harıl * sekn ji sobayê re tune, dişixule soba harıl harıl yanıyor
sekn jê re tune bûn 1) üstüne kapanmak , aralıksız çalışmak 2) koşmak, koşuşturmak (bir işle çok ilgilenmek) * îro ji serê sibehê heta niha sekn ji min re tune bûye sabahtan akşama kadar bugün koşmuşum 2) saka beygiri gibi (çok dolaşanlar için söylenir)
sekn nehatin (yekî) kıvrım kıvrım kıvranmak (çok acı çekerek kıvranmak)
sekn pê neketin l/bw durmak nedir bilmemek
1) durmak nedir bilmemek 2) orası senin, burası benim dolaşmak (veya gezmek)
sekn û sekan duruş
sekna dil nd sekteyikalp, kalbin durması
sekna serserkî mum duruşu
sekna xwedê pê neketin durmak nedir bilmemek
seknok rd durağan
sekn m. sekte, vindetis n.
m. vindetis n.