Encamên lêgerînê
sekinîn m 1. durma (hareketsiz kalma, yürümez olma) 2. durma (işlemez olma, çalışmama) 3. durma, eğleşme (bir yerde bir süre oyalanma, eğlenme) 4. durma, dinme, kesilme, kesiliş 5. durma, bekleme (dikilme) 6. bekleme (süre tanıma, acele etmeme) 7. durma (kalma) 8. durma (hareketsiz durumda olma) 9. oturma (boş durma, hiçbir iş yapmadan boş vakit geçirme) 10. durma (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) 11. yatma (işlemez, çalışmaz durumda kalma) 12. yüzme (bir sıvının yüzeyinde batmadan durma) 13. yatışma (rüzgâr için) 14. ikamet etme, yaşama
l/ngh 1. durmak (hareketsiz kalmak, yürümez olmak) * tu qasekê li vir bisekine sen biraz burada dur 2. durmak (işlemez olmak, çalışmamak) * saet sekiniye saat durmuş 3. durmak, eğleşmek (bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek) * niha li cihê ku tren lê disekinin me dipê trenlerin durduğu yerde şimdi bizi bekler * piştî ku heftiyek li Beyrûdê sekiniye, hîna çûye gundên Cebelê Beyrut’ta bir hafta eğlenmiş ondan sonra Cebel köylerine gitmiş 4. durmak, dinmek, kesilmek * baran sekinî yağmur durdu * rondikê çawên min sekinîn, bêhna min derket gözyaşlarım dindi, ferahladım * ba sekiniye rüzgâr kesilmiş 5. durmak, beklemek (dikilmek) * ew qas saet sekinîna li ber der, li zora min çû kapının önünde onca saat durmak gücüme gitti * li derve bisekinin dışarda bekleyin 6. beklemek (süre tanımak, acele etmemek) * hinekî din jî bisekine, çawan be dê pak bibe biraz daha bekle, nasılsa iyileşecek 7. durmak (kalmak) * em li bajêr zêde nesekinîn şehirde fazla durmadık 8. durmak (hareketsiz durumda olmak) * hûn çi sekinîne, wext hat ne duruyorsunuz, vakit geldi 9. durmak (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) * ji serê sibehê de ez qet nesekinîme sabahtan beri hiç durmadım 10. oturmak (boş durmak, hiçbir iş yapmadan boş vakit geçirmek) 11. yatmak (işlemez, çalışmaz durumda kalmak) * keştî li benderê sekiniye gemi limanda yatıyor 12. yüzmek (bir sıvının yüzeyinde batmadan durmak) * texte li ser avê disekine tahta suda yüzer 13. yatışmak (rüzgâr için) * bisekinin wê helaw erzan bibe Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu * sekinî mekinî durdu murdu 14. ikamet etmek, yaşamak * tu li ku disekinî? nerde yaşıyorsun?
sekinîn (lêker)(navdêr, mê)Hevwate, rawestîn, man, tebitîn, neçûn, nelivîn, nelebitîn, neqeliqîn, li cihê xwe man, ji cihê xwe neçûn, êdî nelivîn. Tewîn: Lêker: -sekin-.
Têkildar: sekinandin.
Dijwate: çûn, hatin, lebitîn, livîn.
ji: ji erebî سكن (sekene: sekinîn) + kurdî -în, hevreha aramî שכנ (ş-k-n-: sekinîn), akadî şekanu, têkilî sekn, sakin, sikûn, iskan, mesken, meskûn, misekin, sikûnet...
sekinîn/disekine/bisekine 1. rawestîn 2. aşt bûn *“kevirên mezin, bi yên biçûk disekinin”
sekinîner (navdêr, nêr) kesê/a ku disekinîne
sekinîn (bisekine) to stand, to stop, to await, to calm o.s.
v.i. to settle down, to be quiet, to dwell; to tarry; to light (gaze) (li ser upon): ez dixwazim li ser pirsekê bisekinim=I want to dwell on a question
v.i. to settle down, to be quiet, to dwell; to tarry; to light (gaze) (li ser upon): ez dixwazim li ser pirsekê bisekinim=I want to dwell on a question
sekinîn abwarten
bleiben
dauern
stehen
stehen bleiben
verweilen
warten
wohnen
sekinîn anhalten (stehen bleiben)
sekinîn lng. edelîyene, egle bîyene, xecelîyene, vindetene, heware bîyene, vindertene, adelîyene, vinetene, findetene, venertene
m. edelîyayis, eglebîyayis, xecelîyayis, hewarebîyayis, vindetis n.
lng. cîr bîyene, rehet vindetene
sekinîn halti
stari
atendi