Encamên lêgerînê
sekandî rd 1. durgun, dingin 2. durgun (sönük, hareketsiz) * piyase sekandî ye piyasa durgun
sekandî bûn l/ngh durgunlaşmak, dinginleşmek
sekandî kirin l/gh durgunlaştırmak, dinginleştirmek
sekandîbûn m 1. durgunlaşma, dinginleşme 2. durgunluk
sekandîbûnî m durgunluk, dinginlik
sekandîkirin m durgunlaştırma, dinginleştirme
m durgunlaştırma, dinginleşme
sekandî (rengdêr) mitrî, xayis, gut, jihalçûyî, gêj, bêhay, bêhiş, damanî, sekan