Encamên lêgerînê
sekanbûyî rd 1. durgunlaşmış, dinginleşmiş olan 2. yerleşmiş olan
sekanbûyîn m 1. durgunlaşma, dinginleşme 2. sekte verme, kesintiye uğrama 3. yerleşme