Encamên lêgerînê
sathi serkî, serveyî, rûbarî, rûxarî, banegehî, sethî rd
sathî serkî, serveyî, rûbarî, rûxarî, banegehî, sethî rd
sathîleşme rûxaribûn, serveyîbûn, serkîbûn, rûbaribûn, sathîbûn m
rûxarîbûn, serveyîbûn, serkîbûn, rûbarîbûn, sathîbûn m
sathileşmek rûxarî bûn, serveyî bûn, serkî bûn, rûbarî bûn, sathî bûn l/ngh
sathîleşmek rûxarî bûn, serveyî bûn, serkî bûn, rûbarî bûn, sathî bûn l/ngh
sathileştirme rûxarikirin, serkîkirin, rûbarîkirin, sathîkirin m
sathîleştirme rûxarîkirin, serkîkirin, rûbarîkirin, sathîkirin m
sathileştirmek rûxarî kirin, serkî kirin, rûbarî kirin, sathî kirin l/gh
sathîleştirmek rûxarî kirin, serkî kirin, rûbarî kirin, sathî kirin l/gh
sathilik serkîtî, rûbaritî, rûxaritî m
sathîlik serkîtî, rûbarîtî, rûxarîtî m
sath mat/n satıh, yüzey
sathî rd sathî, yüzeysel
sathî bûn l/ngh sathîleşmek
sathî kirin l/gh sathîleştirmek
sathîbûn m sathîleşme
sathîkirin m sathîleştirme
sathîtî m sathîlik, yüzeysellik
sath n. mat. rîver, seth, rîbar n.
sathî rd. rîverî, sethî, rîbarî, serakî
sathî bûn lng. rîverî bîyene, sethî bîyene, rîbarî bîyene, serkî bîyene
sathî kirin lg. rîbarî kerdene, sethî kerdene, rîyî kerdene, serkî kerdene
sathîbûn m. rîbarîbîyayis, sethîbîyayis, rîverîbîyayis, serkîbîyayis n.
sathukirin m. rîverîkerdis, sethîkerdis, rîbarîkerdis, serkîkerdis n.