Encamên lêgerînê
sageness zana bûn, hiş û aqil ji tiştekî girtin, têgihiştin, bîr birin, maqulî.
sagen hukm
amajekirin
axiftin
gotin
qewl
sagen können dev gerîn
sagen wollen qest kirin