Encamên lêgerînê
sıska qirûdî, qar, qarik, çirmaq, qarçîlok, çîçîlask, hilar, ler, çeqelok, lar, tîltîlok, çeqelok rd
qirûdî, qar, qarik, çirmaq, qarçîlok, çîçîlask, hîlar, ler, çeqelok, lar, tîltîlok, çeqelokrd
sıska bacaklı çîmzir
çîmzir
sıskaca qirûdokî, qirûdîkî, tîltîlokî, çîçhilaskî, qarçîyokî, çirmaqî, çeqelokî rd
qirûdokî, qirûdîkî, tîltîlokî, çîçhilaskî, qarçîyokî, çirmaqî, çeqelokî rd
sıskalaşma tîltîlokîbûn, qirûdîbûn, qarçîlokîbûn, çîçîlaskîbûn, çirmaqîbûn, qarikî bûn m
tîltîlokîbûn, qirûdîbûn, qarçîlokîbûn, çîçîlaskîbûn, çirmaqîbûn, qarikî bûn m
sıskalaşmak tîltîlokî bûn, qirûdî bûn, qarçîlokî bûn, çîçîlaskî bûn, çirmaqî bûn, qarikî bûn l/ngh
tîltîlokî bûn, qirûdî bûn, qarçîlokî bûn, çîçîlaskî bûn, çirmaqî bûn, qarikî bûn l/ngh
sıskalık tîltîloktî, qarçîloktî, çirmaqtî, qirûdîtî m
tîltîloktî, qarçîloktî, çirmaqtî, qirûdîtî m
sıskası çıkmak tîltîlokî bûn
tîltîlokî bûn