Encamên lêgerînê
sînor n 1. sınır, hudut (komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi) 2. sınır, hudut (iki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi)
sînor danîn l/gh 1. sınırlamak (sınırını belirlemek) 2. sınarlamak (belli bir sınır içinde bırakmak, belirlemek)
sînor kirin l/gh 1. sınırlamak 2. sınırlamak, tahdit etmek
sînor kişandin l/gh sınırlama, hudutlandırma
sınır çekmek
sînor rast kirin sınır çekmek (veya belirlemek)
sînordanîn m 1. sınırlama (sınırını belirleme) 2. sınırlama (belli bir sınır içinde bırakma, belirleme)
sînordar rd sınırlı, hudutlu
sînordar kirin l/gh 1. sınırlamak, sınırlandırmak 2. sınırlamak, tahdit etmek 3. tahdit etmek, kısmak (sınırını daraltmak) 4. man belirlemek
sînordarî m 1. sınırlama 2. sınırlama, kayıtlama (bir takım şartlara bağlama)
sînordarî kirin l/gh 1. sınırlamak 2. kayıtlamak, sınırlamak (bir takım şartlara bağlamak)
sînordarîkirin l/gh 1. sınırlama 2. kayıtlama, sınırlama (bir takım şartlara bağlama)
sînordarker rd sınırlayıcı
sînordarkirî rd 1. sınırlı, sınırlandırılmış 2. sınırlı, kısıtlı
sînordarkirîbûn m sınırlılık, kısıtlılık
sînordarkirin m 1. sınırlama, sınırlandırma 2. sınırlama, tahdit etme 3. tahdit etme, kısma (sınırını daraltma) 4. man belirleme
sînorderî rd sınırdışı edilmiş olan
sînorderî bûn l/ngh sınırdışı olmak
sînorderî kirin l/gh sınırdışı etmek
sînorderîbûn m sınırdışı olma
sînorderîbûyî rd sınırdışı olmuş olan
sînorderîbûyîn m sınırdışı oluş
sînorderîkirî rd sınırdışı edilmiş olan
sînorderîkirin m sınırdışı etme
sînorê jî (temen an jî emr) yaş haddi
sînorê parêziya dijmin qelaştin (düşman) savunmasını yarmak
sînorê xortan tune gençler için haddin olmadığı, bazı şeylerini hoş görmek gerektiğini anlatılan bir deyim
sînorker rd sınırlayıcı
sînorkirî rd 1. sınırlı, hudutlu 2. sınırlı, mahdut, mahdutlu hale getirilmiş 3. sınırlı, sınırlanmış olan, bağlı * kirariyeke bi rêziknameyê ve sînorkirî tüzüğe bağlı bir işlem
sînorkirin m 1. sınırlama 2. sınırlama, tahdit etme
sînorkişandî rd sınırlanmış (sınırı belirlenmiş)
sînorkişandin m sınırlama (sınırını belirleme)
sînorparêz nd/nt sınır muhafızı
sînorparêzî m sınır muhafızlığı
sînorte nd/nt piç (anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk)
sînorvan nd/nt sınırcı
sînorvanî m sınırcılık
sînor (navdêr, nêr) tixûb, hidûd, xeta ku du deran ji hev cuda dike (bi taybetî du dewletan yan du zeviyan): li ser sînorê Îranê û Iraqê. dûrtirîn cihê yan nuqteya destûr heye mirov biçiyê yan bike: Divê sînorek bo cengê bêt danîn. (Nabe hema ceng çawan be, bêt qebûlkirin.).
Herwiha: sinir, sinor, sîndor.
Bikaranîn: Lêker: sînor girtin, sînor vekirin, sînor dan, sînor kirin, sînor danîn. Navdêr: sînorkirin, sînordan, sînordanîn Rengdêr: sînorkirî.
: bêsînor, bêsînorî, bisînor, bisînorî, sersînor, sersînorî, sînordar, sînordarî.
ji: sîn + dor
sînor berdan (lêker)(Binihêre:) sînor
sînor bûn (lêker)(Binihêre:) sînor
sînor dan (lêker)sînorandin, sînor kirin.
ji: sînor + dan
sînor dan ber (biwêj) şert û mere danîn navberê. jixwe wan jî sînor dane ber, lê ew zêde jî bi ya wan nake.
sînor danîn (lêker)(Binihêre:) sînor
sînor girtin (lêker)(Binihêre:) sînor
sînor kirin (lêker)(Binihêre:) sînor
sînor kişandin (lêker)tixûb danîn, sînordanîn, tixûbdanîn, sînor danîn.
ji: sînor + kişandin
sînor/sindor tixûb, hudûd *“sînorê xurtan tune ye”
sînorandin (lêker)sînor dan, sînor kirin.
ji: sînor +-andin
sînorberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) sînor
sînorbir derveyî tixûbên heyî
sînordan (navdêr, mê) (Binihêre:) sînor
sînordanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) sînor
sînordarî (navdêr, mê) rewşa sînordarbûnê, bisînorî.
ji: sînordar + -î.
Bikaranîn: Lêker: sînordarî kirin. Navdêr: sînordarîkirin
sînordarî kirin (lêker)(Binihêre:) sînordarî
sînordarîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sînordarî
sînordarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê sînordar dike, astengker, tengker, zêfîner, kêmker.
ji: sînordar + -ker
sînordarkirîbûn (navdêr, mê) tengkerîbûn.
ji: sînordarkirî +bûn
sînorderî (navdêr, mê) dersînorî, dertixûbî, tixûbderî.
ji: sînor +-derî
sînorderî bûn (lêker) dersînorî bûn, dertixûbî bûn, tixûbderî bûn.
ji: sînorderî + bûn
sînorderî kirin (lêker) dersînorî kirin, dertixûbî kirin, tixûbderî kirin.
ji: sînorderî + kirin
sînorgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) sînor
sînorker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê sînor dike, tixûbker.
ji: sînor + -ker
sînorkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sînor
sînorparêz (navdêr, mê) tixûbparêz.
ji: sînor +-parêz
sînorte (navdêr) bîjî, bîje, xwînheram, pîç, weledzina, şîrheram, xirofaş.
: sînorteyane, sînortehî, sînortetî, sînorteyî
sînortetî (navdêr, mê) rewşa sînortebûnê.
ji: sînorte + -tî
sînorteyane (rengdêr) bi awayekî sînorte.
ji: sînorte + -ane
sînor m. border, boundary
sînor n. sîndor, toxib, sînor, hidud, taxim, hudud, toxm, toxim n.
sînor danîn lg. sîndor antene, sîndor ronayene, toxib ronayene, hidud ronayene, sîndornayene
sînor kirin lg. sîndor kerdene, toxib kerdene, sînor kerdene
sînor kisandin tg. sîndor antene, sînddor ronayene, toxib ronayene, hidud ronayene, sîndornayene
sînordanîn m. sîndorronayis, toxibronayis, hidudronayis, sîndorantis, sîndorronayis n.
sînordar rd. sîndorin, toxibin, hidudin, sînorkerde, sînorin
sînordar kirin lg. sîndorin kerdene, toxibin kerdene, hidudin kerdene, bi sînor kerdene, sînorin kerdene hatin sînordar kirin ltb. sîndorin kerîyene, ameyene toxibinkerdene, sînorin kerîyene, toxib kerîyene, ameyene hidudînkerdene, ameyene sîndorinkerdene
sînordek m. zoo. serekewe, serekesk m.
sînorê çêkirî n. sîndoro viraste, toxibo viraste, toxibo ronaye n.
sînorê navçe n. sîndorê mintiqa, sîndorê dorhê m., sînorê mîyançeyî, toxibê mîyançeyî, mîyançesîndor n.
sînorî n. sînorte m/n. pînc, bêpî, bînc, pîj, pîç n.
sînorker rd. sîndorker, toxibker, sîndornayox, sînorker, sîndornayox
sînorkirî rd. sîndorkerde, toxibkerde, sînorkerde
sînorkisandin m. sîndorronayis, toxibronayis, hidudronayis, sîndorantis, sîndorronayis n.
sînorparêz sîndorparêz, toxibparêz, muhafizê sîndorî, sîndorparêz, sîndorsevek, muhafizê