Encamên lêgerînê
sêwirîn (i) m 1. tasavvur edilme, tasarlanma 2. tahayyül edilme, düşlenme, canlandırılma
l/ngh 1. tasavvur edilmek, tasarlanmak 2. tahayyül edilmek, düşlenmek, canlandırılmak
sêwirîn (ii) m 1. sakinleşme, yatışma (heyecan ve telâşı kalmama) 2. susma (ses veya görültüyü kesme veya yapmama) 3. susma (yatışma) 4. uykuya varma (sükünet içine girme)
l/ngh 1. sakinleşmek, yatışmak (heyecan ve telâşı kalmamak) 2. susmak (ses veya görültüyü kesmek veya yapmamak) 3. susmak (yatışmak) * zarok bisêwirîn çocuklar sustu 4. uykuya varmak (sükünet içine girmek) * şev sêwiriye gece uykuya varmış
sêwirîner nd/nt tasarımcı
sêwirînerî m tasarımcılık
sêwirîn (lêker) isîn. Tewîn: -sêwir-
sêwirîn/disêwire/bisêre 1. şayese bûn 2. aşt bûn 3. qiriyan sêwî bêdê, dêmirî *“berxê sêwî, beran jê dernayê”
sêwirîn lg. tesawir kerdene, çiman ver ardene, tesarnayene, xulî kerdene, gov kerdene
lng. gims bîyene, bêveng bîyene, ker bîyene, sakîn bîyene, gimsîyene, veng birîyene
lng. danisîyene, misewre kerdene, ci sewerîyene, îstîsare kerdene