Encamên lêgerînê
sêwir fel/m tasarım
sêwiran m 1. tasavvur 2. tasarı 3. tasarım, dizayn
sêwirandî (i) rd 1. tasavur edilmiş, tasarlanmış, tasımlanmış olan 2. tasavur edilmiş, sıralanmış 3. canlandırılmış, düşlenmiş, kurmaca
sêwirandî (ii) rd 1. sakinleştirilmiş, yatıştırılmış 2. susturulmuş, yatıştırılmış (ağlayan çocuklar için) 3. uzlaştırılmış olan
sêwirandin (i) m 1. tasavur etme, tasarlama, tasarlayış, tasımlama 2. tasavur etme, sıralama 3. canlandırma, düşleme, kurma (düşünmek)
l/gh 1. tasavur etmek, tasarlamak, tasımlamak 2. tasavur etmek, sıralamak * mijarên ku ez dê di rojên pêş de binivîsim min ew di serê xwe de sêwirandine ilerde yazacağım konuları sıralamışım 3. canlandırmak, düşlemek, kurmak (düşünmek) * pêşî ew di serê xwe de sêwirand önce onu kafasından canlandırdı
sêwirandin (ii) m 1. sakinleştirme, yatıştırma 2. susturma, yatıştırma (ağlayan çocuklar için) 3. uzlaştırma
l/gh 1. sakinleştirmek, yatıştırmak 2. susturmak, yatıştırmak (ağlayan çocuklar için) * zarokan bisêwirînin çocukları susturun 3. uzlaştırmak * zarokan rind li hev disêwirand çocukları güzel bir şekilde uzlaştırıyordu
sêwirî (i) rd 1. tasavur edilmiş, tasarlanmış, tasımlanmış olan 2. tasavur edilmiş, sıralanmış 3. kurmaca, canlandırılmış, düşlenmiş
sêwirî (ii) rd 1. sakin (huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş olan) 2. sesiz, susmuş, sakit
sêwirîn (i) m 1. tasavvur edilme, tasarlanma 2. tahayyül edilme, düşlenme, canlandırılma
l/ngh 1. tasavvur edilmek, tasarlanmak 2. tahayyül edilmek, düşlenmek, canlandırılmak
sêwirîn (ii) m 1. sakinleşme, yatışma (heyecan ve telâşı kalmama) 2. susma (ses veya görültüyü kesme veya yapmama) 3. susma (yatışma) 4. uykuya varma (sükünet içine girme)
l/ngh 1. sakinleşmek, yatışmak (heyecan ve telâşı kalmamak) 2. susmak (ses veya görültüyü kesmek veya yapmamak) 3. susmak (yatışmak) * zarok bisêwirîn çocuklar sustu 4. uykuya varmak (sükünet içine girmek) * şev sêwiriye gece uykuya varmış
sêwirîner nd/nt tasarımcı
sêwirînerî m tasarımcılık
sêwiran niyet, tesewir, dizayn
sêwirandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sêwirandin
sêwirandin (lêker)(navdêr, mê) şayesandin, şayes kirin, şayes dan, ravekirin, sêwer kirin, bas kirin, qal kirin, vegotin, derbirin, wesf dan, saloxandin, salox kirin, teswîr kirin, tesewir kirin, çêkirin, durist kirin, kirin stiran.
Herwiha: sêwerandin, sêwrandin. Tewîn: -sêwirîn-.
Bide ber: şêwirandin.
Têkildar: şayeser, sêwirîn.
ji wêjeyê: Payên helbestên Seydayê pirê bi xwe stiran in. Tê (tu dê) bêjî ew bi kilamkî dilê helbestvan da xuliqîne. Tevî helbestê usan jî miqam hatye sêwirandin..
ji: sêwer + -andin.
: sêwirandî, sêwirîner
sêwirandin/disêwirîne/bisêwirîne 1. xeyal kirin 2. şayese kirin 3. aşt kirin
sêwirîn (lêker) isîn. Tewîn: -sêwir-
sêwirîn/disêwire/bisêre 1. şayese bûn 2. aşt bûn 3. qiriyan sêwî bêdê, dêmirî *“berxê sêwî, beran jê dernayê”
sêwiran design, plan, project, set-up, bill, scheme
sêwirandin to design, to plan
sêwir m. qese, vate, laf n.
sêwiran m. gov, tesawir, bûrcal, tesarim, xulî n.
sêwirandin lg. gov kerdene, bûrcal kerdene, xeyat kerdene, xulî kerdene, tesawirker kerdene, bûrcalîyene
m. tesawirkerdis, bûrcalkerdis, govkerdis, tesarnayis, xulîkerdis n.
sêwiraner m/n. tesawircî, govcî, bûrcalcî, tesarimcî n.
sêwiranerî m. tesawircîyîye, bûrcalcîyîye, govcîyîye, tesarimcîyîye m.
sêwirdar n. danismend, sewermend, misawîr, sewerkar n.
sêwirdarî m. danismendîye, sewermendîye, misawîrîye, se-werkarîye, danismendênî, sewrmendênî m.
sêwirgeh m. danisgeh, sewergeh n.
sêwirîn lg. tesawir kerdene, çiman ver ardene, tesarnayene, xulî kerdene, gov kerdene
lng. gims bîyene, bêveng bîyene, ker bîyene, sakîn bîyene, gimsîyene, veng birîyene
lng. danisîyene, misewre kerdene, ci sewerîyene, îstîsare kerdene
sêwirmend m/n. danismend, sewermend, misawîr, sewerkar n.
sêwirmendî m. danismendîye, sewermendîye, misawîrîye, sewerkarîye, danismendênî, sewrmendênî m.