Encamên lêgerînê
sêlax m 1. alüvyon, lıg 2. kum
sêlax kirin l/gh lığlamak
sêlaxdar jeo/rd lığlı
sêlaxdar bûn l/ngh lığlanmak
sêlaxdarbûn m lığlanma
sêlaxkirin m lığlama
sêlax m. xîz, qûm n.