Encamên lêgerînê
ruhi giyanî, ruhî rd
ruhi sıkıntı girêcan
ruhiyat giyannasî, ruhnasî, psikoloji m
giyannasî, ruhnasî, psîkolojî m
ruhiyatçı giyannas, ruhnas, psikolog nd/nt
giyannas, ruhnas, psîkolog nd/nt
ruhistîn ol/n Azrail, Ezrail
ruhiya esansê nd esans ruhu
ruhiya sirkeyê nd sirke ruhu
ruhiya xwê kîm/nd tuz ruhu
ruhistîn melkemot (melekê mewtê ango mirinê); Ezraîl eleyhiselam
ruhistînê (yekî) bûn (biwêj) çavtirsiyê yekî bûn, çavê yekî zehf tirsandin. cengo ruhistînê wê ye. hûn wê bewaleyî cengo bikin û têkildar nebin.
ruhiyet f. morale, spirit
ruhig aram
arxayin
arxayîn
asûde

bê deng
bêdeng
haş
huzûr
ruhig werden ker bûn
ruhige ort beyaban
ruhistîn der Todesengel, der die Seelen der Verstorbenen empfängt
ruhiştîn der Todesengel