Encamên lêgerînê
rodî ant/n bağırsak
rodî ber girtin bağırsak rahatsızlığından dolayı sindirimde güçlük çekmek
rodîk ant/n bağırsak
rodîya berate haram bağırsak
rodîya heram haram bağırsak
rodîya navikê göbek bağı
rodîya tirtiranok bir bağırsak adı
rodîyên (yekî) ketin hev bağırsakları tıkanmak
rodî doran, nûbar *“kula sê, di rodiyê gur de ye”
rodî m. ana. roqila, loqla, loqera, loqila, loqere, lueqla, loqle m.
rodîk m. ana. roqila, loqla, loqera, loqila, loqere, lueqla, loqle m.
rodîya dozdehgirê rd. ana. roqila diwêsbêçikan, roqila desûdibêçikan, roqila diwêsgireye, roqila diwêskape m.
rodîya kor n. ana. koreroqla, roqla kore, loqla kore, roqila kore m.
rodîya navikê n. ana. roqila nakî, loqla na kîm.
rodîya stû m. ana. roqila pîle, loqla pîle, roqila qalinde, loqla qalinde m.
rodîya zirav m. ana. roqila hurdîye, loqla barîye m.