Encamên lêgerînê
rizgar kurtulmuş, serbest.
m kurtulma, kurtuluş
rizgar bûn l/ngh 1. kurtulmak * gava dîtin ku ez ji destê wan rizgar bûme kêf kirin ellerinden kurtulduğumu görünce sevindiler 2. kurtulmak (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak) * ji bo ku ji bin bandora wî rizgar bibe, hewl dida xwe onun etkisinden kurtulmak için çaba harcıyordu
rizgar kirin l/gh 1. kurtarmak (bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak) * ew ji fetisandinê rizgar kir onu boğulmaktan kurtardı 2. kurtarmak (kurtulmasını sağlamak) 3. kurtarmak (kazandırmak, yeniden ele geçirmek) * xanî ji barimteyê rizgar bike evi rehineden kurtar 4. kurtarmak (ceza almasını önlemek) * ancax parêzerek dikare te rizgar bike ancak bir avukat seni kurtarabilir 5. kurtarmak (bir kimseye zerar gelmesini önlemek) * me karibû ew bi şertekî ji vî malê rizî rizgar bikira onu bir şartla bu çürük maldan kurtarabilirdik
rizgarbar rd kurtarılabilir
rizgarbûn m 1. kurtulma 2. kurtulma (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma)
rizgarbûyî rd kurtulmuş, vareste
rizgarbûyîn m 1. kurtuluş 2. kurtuluş (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma)
rizgarî m kurtuluş
rizgarîxwaz nd/nt kurtuluşçu, kurtuluştan yana
rizgarîxwazî m kurtuluşçuluk
rizgarkar rd/nd kurtarıcı
rizgarkarî m kurtarıcılık
rizgarker rd/nd kurtarıcı
rizgarkerî m kurtarıcılık
rizgarkirî rd kurtarılmış * herêma rizgarkirî kurtarılmış bölge
rizgarkirin m 1. kurtarım 2. kurtarma, kurtarış (bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırma) 3. kurtarma (kurtulmasını sağlama) 4. kurtarma (kazandırma, yeniden ele geçirme) 5. kurtarma (ceza almasını önleme) 6. kurtarma (bir kimseye zerar gelmesini önleme)
rizgar 1. filitî 2. serfiraz
rizgar bûn 1. filitîn 2. serfiraz bûn
(lêker)(Binihêre:) rizgar
rizgar kirin 1. serfiraz kirin 2. riha kirin
(lêker)(Binihêre:) rizgar
rizgarane (rengdêr) bi awayekî rizgar.
ji: rizgar + -ane
rizgarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rizgar
rizgarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rizgar
rizgarî 1. felat 2. serfirazî
(rengdêr) rewşa mirov tê de rizgar, serbestî, xweserî, serxwebûn, azadbûn, azadî, felat, filitîn, ruha, rizgarkirin, zan, xilasî, rihayî, reha, serbixweyî, hurrî, serwerî.
Hevwate: azadî, serbestî, serxwebûn, xweserî.
Dijwate: koletî, bindestî, benîtî, êxsîrî, dîlî, zindan.
ji: rizgar + î.
: rizgarîxwaz, rizgarîxwazî
rizgarîxwaz (navdêr, mê) felatxwaz, rehaxwaz.
ji: rizgarî +-xwaz
rizgarîxwazî (navdêr, mê) felatxwazî, rehaxwazî.
ji: rizgarî +-xwazî
rizgarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê rizgar dike, xelasker, felatker, xilasker, rizgar.
ji: rizgar + -ker
rizgarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rizgar kirin
rizgarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rizgar
rizgarkirinî (navdêr, mê) qorbankirî.
ji: rizgarkirin +-î
rizgar saved, rescued.
rizgar bûn v.i. to escape, be rescued.
rizgar kirin v.t. to save, rescue.
v.t. to save, rescue.
rizgarkirî saved, liberated
rizgar rd. rareye, serbest, reyaye
rizgar bûn lng. . rareyîyene, felitîyene, serbest bîyene, raxelesîyene, reyene, filitîyene, raxelesîyene, feletiyene, xelesîyene
rizgar kirin tg. rareynayene, raxelesnayene, fetilnayene, filitnayene
rizgarbûn m. rareyayis, felitîyayis, raxelesîyayis, serbestbîyayis n.
rizgarbûyî rd. rareyaye, raxelesîyaye, felitîyaye, serbestbîyaye
rizgarî m. rareyayis n., raxelese m., reyayis n., felite n., xelase m.
rizgarîxwaz m/. rareyiswaz, raxeleswaz, felitwaz n.
rizgarîxwazî m. rareyiswazîye, raxeleswazîye, felitwazîye, rareyiswazênî m.
rizgarker rd. rareynayox, raxelesnayox, felitnayox
rizgarkerî m. rareynayoxîye, raxelesnayoxîye, felitnayoxîye, rareynayoxênî m.
rizgarkirî rd. rareynaye, raxelesnaye *hatin rizgarkirin llb. ameyene rareyene, ameyene raxelesnayene