Encamên lêgerînê
ricû m 1. yardım parası (yardım için toplanmış para) 2. dillenme
ricûdar bnr ricûkar
ricûkar nd/rd dilenci
ricûkarî m 1. dilencilik (dilenci olma durumu) 2. dilencilik (dilenciye yakışır davranış)
ricûkarî kirin dilencilik etmek
ricûxwaz nd/nt 1. yardıma muhtaç (yardım için para toplamaya muhtaç kimse) 2. dilenci
ricûxwazî m 1. yardıma muhtaçlık 2. dilencilik
ricû m. recu, sedeqe, reju, sedeqa n.
ricû kirin lg. recû kerdene, sedeqe aredayene