Encamên lêgerînê
resîd m silinme
resîd bûn l/ngh silinmek
resîd kirin l/gh silmek (kazıyarak veya sürterek yok etmek)
resîdbûn m silinme
resîdkirin m silme (kazıyarak veya sürterek yok etme)