Encamên lêgerînê
reprep rd tıkız
reprep (ii) h tıpır tıpır
reprep kirin l/gh tapırdamak, tıpırdamak (yürürken tıpır tıpır ses çıkarmak)
reprepê zilaman iri kıyım
reprepkirin m tapırdama, tıpırdama (yürürken tıpır tıpır ses çıkarma)
reprepok rd sıkı, daracık (giysi) * cilên reprepok sıkı giysiler
reprepokî rd sıkıca, daracıkça (giysi)
reprep (navdêr, mê) dengê pêyan dema rêveçûnê, :ji dengê reprepa pêyên wî ez ji xew rabûn
reprepkirin (navdêr)deng ji pêyan hatin, :reprepê neke da cîran hêris nebin