Encamên lêgerînê
rengdêr sıfat.
rz/m sıfat, ön ad
rengdêra çawahîn (çawanî an jî çilobûn) rz neteleme sıfatı
rengdêra çûbûyî (an jî çêkirî) rz türemiş sıfat
rengdêra diyarker (an jî diyarkirî) rz belirtme sıfatı
rengdêra hejmara beşdarî rz üleştirme sayı sıfatı
rengdêra hejmara hîmî rz asıl sayı sıfatı
rengdêra hejmara kesrî rz kesir sayı sıfatı
rengdêra hejmara rêzdarî rz sıra sayı sıfatı
rengdêra hejmarî rz sayı sıfatı
rengdêra hevedudanî rz bileşik sıfat
rengdêra îşarkî rz gösterme sıfatı
rengdêra jimarîn sayı sıfatı.
rengdêra jimarîn (an jî jimarde) rz sayı sıfatı
rengdêra jimarîn a rêzîn rz sıra sayı sıfatı
rengdêra kifşker rz belirtme sıfatı
rengdêra nebinavkirî (nebinav an jî nexuya) rz belgisiz sıfat
rengdêra nîşandanê işaret sıfatı.
rengdêra nîşandanê (an jî şanîdanê) rz işaret sıfatı
rengdêra parvekirinê rz üleştirme sıfatı
rengdêra pêkhatî rz türetilmiş sıfat
rengdêra pêşanî rz gösterme sıfatı
rengdêra pêşker (an jî pêşkarî) rz işaret sıfatı
rengdêra pêveber rz yüklem sıfatı
rengdêra pirsiyarkî soru sıfatı.
rengdêra pirsyarî (pirsê an jî pirsyarkî, pirsgerî) rz soru sıfatı
rengdêra rêzîn (an jî rêzda) rz sıra sıfatı
rengdêra şanîdanê rz işaret sıfatı
rengdêra wesfîn rz niteleme sıfatı
rengdêra xurtkirî rz pekiştirmeli sıfat * kincên têrpaqij tertemiz elbiseler
rengdêra xwedîtiyê (an jî xweyîtiyê) rz iyelik sıfatı
rengdêra xwemalîn rz iyelik sıfatı
rengdêra xwerû rz sade sıfat
rengdêra zêdedar rz artılgan sıfat
rengdêran m niteliğini belli etme
rengdêrên çawaniyê niteleme sıfatları
rengdêrên îşarkî işaret sıfatları
rengdêrên jimarîn sayı sıfatları
rengdêrên nebinavkirî belgisiz sıfatlar
rengdêrên pirsyarkî (an jî pirsyariyê) soru sıfatları
rengdêrên wesfîn niteleme sıfatları
rengdêrên xwedîtiyê iyelik sıfatları
rengdêrên xwemalîn iyelik sıfatları
rengdêrî rd sıfatımsı
rengdêrî kirin l/gh sıfatlaştırmak
rengdêrîkirî rd sıfatlaştırılmış
rengdêrîkirin m sıfatlaştırma
rengdêrîn rd sıfatımsı
rengdêr (navdêr, mê) hevalnav, sîfet, adjektîv, peyvên çawaniya navdêran nîşan didin: sêva sor (sor rengdêr e) Em gelek in. (gelek rengdêr e) Ji hemûyan zêdetir. (zêdetir rengdêr e)Baştirîn awa ne ew e ya me ta niha bi kar aniye. (baştirîn rengdêr e), awilnaw.
Bide ber: cînav, (hejmar) hoker, navdêr.
ji: reng + -dêr.
: rengdêrî, rengdêrîtî, rengdêrtîBi Kirmaşanî, gerdnaw
rengdêrî (navdêr, mê) rewşa rengdêrbûnê.
ji: rengdêr + -î.
Bikaranîn: Lêker: rengdêrî kirin. Navdêr: rengdêrîkirinBi Kirmaşanî, gerdnawî
rengdêrî kirin (lêker)(Binihêre:) rengdêrî
rengdêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rengdêrî
rengdêr f. description, quality, adjective.
rengdêr m. rz. sifat, xusetname. salixname. sifet n.
rengdêra çawahîn n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sifatê senênîye, salixnameyo wesfin n.
rengdêra çawaniyê n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sîfatê senênîye, salixnameyo wesfin n.
rengdêra çêbûyî n. rz. xusetnameyo viraste, sifato viraste n.
rengdêra çêkirî n. rz. xusetnameyo viraste, sifato viraste n.
rengdêra dîyarker n. rz. xusetnameyo dîyarker, sifato kifseker, xusetnameyê dîyarkerdisî n.
rengdêra hejmara kesrî n. rz. xusetnameyê kesîrhûmarî, sifatê hûmarê kesîrî, salixnameyê hûmarnameyê kesîrî n.
rengdêra hejmara rêzdarî n. rz. xusetnameyê hûmarîyo rêzkî, sifatê hûmarîyo rêzin n.
rengdêra hejmarî n. rz. . xusetnameyê hûmarî, sifatê hûmarî, salixnameyê hûmarî n.
rengdêra hevedudanî n. rz. xusetnameyo yewbîyaye, sifato yewbîyaye n.
rengdêra îsarkî n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî/?.
rengdêra jimarîn n. rz. xusetnameyê hûmarî, sifatê hûmarî, salixnameyê hûmarî n.
rengdêra jimarîn a rêzîn n. rz. xusetnameyê hûmarîyo rêzkî, sifatê hûmarî yo rêzin, salixnameyê hûmarîyo rêzkî, xusetnameyê hûmarî yo rêzin n.
rengdêra nebinavkirî n. rz. xusetnameyê nêdîyarîye, sifatê nêdîyarîye, salixnameyê nêdîyarîye n.
rengdêra nîsandanê n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî n.
rengdêra pêsker n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî n.
n. rz. xusetnameyo dîyarker, sifato kifseker, salixnameyê dîyarkerdisî, sifato dîyarker, xusetnameyo kifseker n.
rengdêra pêveber n. rz. xusetnameyê kardarî, sifatê kardarî, salixnameyê kardarî n.
rengdêra pirsyarkî n. rz. xusetnameyê perse, sifatê perse, persxusetname. perssalixname n.
rengdêra wesfîn n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sifatê senênîye, salixnameyo wesfin, sifato wesfin n.
rengdêra xwedîtîyê n. rz. xusetnameyê wayirîye, sifatê wayirîye, salixnameyê wayirîye n.
rengdêrên pirsyarkî pj. rz. persxusetnameyî, perssifatî, salixnameyên perse, perssalixnameyî
rengdêrî kirin xusetnameyên kerdene, sifatên kerdene kr.
m. xusetnameyênkerdis, sifatênkerdis n.