Encamên lêgerînê
rax n 1. dağ eteğinde bahçe 2. yalak 3. in, yabanî hayvan ini
raxa qeşahiyê erd/nd buzul yalağı
raxe m döşeme, mefruşat
raxe kirin l/gh döşeme yapmak
raxedar rd döşemeli
raxefiroş nd/nt döşemeci (satan kimse)
raxefiroşî m döşemecilik
raxekirî rd döşemeli
raxekirin m döşeme yapma
raxer nd/nt1. döşemeci, mefruşatçı 2.m döşeme, mefruşat, taban
raxer (i) m çok taşlı yer
raxerê kabloyê kablocu (kablo düşeyen kimse)
raxerê peyariyan kaldırımcı
raxerî m döşemecilik
raxeritandin l//gh saptırmak
raxirandin m sürükleme
l/gh sürüklemek
raxirîn m sürüklenme
l/ngh sürüklenmek
raxistek m örtü
raxistî rd 1. serili 2. yayılı 3. dayalı döşeli 4. döşemeli
raxistin m 1. serme 2. serme (göstermek amacıyla serme veya asma) 3. serme (kurutmak için düz bir yere yayma) 4. serme (açarak yayma veya döşeme) 5. yayma 6. döşeme 7. döşeme (açıp yayma) 8. döşeme (bir ev veya dairenın oturulabilir duruma getirmek için gerekli eşyayı yerleştirme)
l/gh 1. sermek * kinc raxistin û vegeriya malê çamaşırları serip eve döndü 2. sermek (göstermek amacıyla sermek veya asmak) * cihêz raxistin çeyiz sermek 3. sermek (kurutmak için düz bir yere yaymak) * mewîj raxistin üzüm sermek 4. sermek (açarak yaymak veya döşemek) * fotograf raxistin ser maseyê fotografları masanın üstüne serdi 5. yaymak * cih raxistin yatakları yaymak 6. döşemek 7. döşemek (açıp yaymak) * xalî li odeyê raxistin halıyı odaya döşediler 8. döşemek (bir ev veya dairenın oturulabilir duruma getirmek için gerekli eşyayı yerleştirmek) * mala xwe raxist û hîna çû tê de rûnişt evini döşedikten sonra gidip oturdu
raxistin û xemilandin dayayıp döşemek
raxistina rûpelan sayfa düzenleme
raxistok m 1. sergi 2. döşeme 3. örtü
raxwestin m güvence isteme
l/gh güvence istemek
raxe (navdêr, mê) mobîlya, tekber, mefrûşat, raêx, moble, kelûpelên malê wek kursî û dolab û mase û qerewêl.
Bikaranîn: Rengdêr: raxekirî.
Herwiha: raêxe, raêxek, raxek, raêx, raêxk
raxekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye raxe kirin
raxîbe (navdêr, mê) rahîbe, rebene, rexbik, rehbik
raxirandin (navdêr, mê) rakêşaneka bi hêz ko dengê xirênê jê bihêt, rakêşan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕاخراندن
raxistî (rengdêr) ya/yê ku hatiye raxistin
raxistin (lêker)(navdêr, mê) arastin, xemilandin, techîz kirin, bi techîzat kirin, xawlî û doşek û kursî û qenepe û tiştên wek wan li malê danîn, nexşandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕاخستن.
Herwiha: raêxistin. Tewîn: Lêker: ra-x-.
Bide ber: daxistin, vêxistin.
ji: ra- + xistin.
: raxer, raxerî, raxistî
raxistin/radixîne/raxîne 1. danîn erdê 2. rapêşandin
raxistinkarî (navdêr, mê) rayêxerî.
ji: raxistin +-karî
raxistok (navdêr),mê tiştên ku wek tej,xalî ji bo li ser rûniştin û nuxumandinê dihên bikaranîn.
raxît bihuk
raxistin (raxe) to spread (a carpet) to furnish
v.t. to spread
v.t. to spread
raxistin ausbreiten
bedecken
hinlegen
raxistin ausbreiten
auslegen
einrichten
möblieren
Teppich ausbreiten
Teppich auslegen
raxistin auflegen
raxa qesayî n. baraceyê qesayî, bareyê qesayî n.
raxe n. dosir m., tesîsat n.
raxedar rd. dosirmeyin, tesîsatin, rafîste
raxefiros m/n. dosirmerotox, tesîsatrotox n.
raxêr rd. rafiste
raxer m/n. dosirmecî, tesîsatcî, dosirmeawan n.
raxerî m. dosirmerîyîye, tesîsatrîyênî, dosirmerîyênî m.
raxistî rd. rafîste, afînaye
raxistin lg. rafistene, rafinayene, ravistene, afînayene, avistene, rafîstayene
m. rafîstis, afînayayis n.
raxelesayîş (n) bakınız: xelisîyayîş (n), raxelisîyayîş (n)
raxelesîyayene bakınız: raxelisîyayene
raxeleşîyayene bakınız: xelisîyayene
raxelesîyayîş (n) bakınız: xelisîyayîş (n), raxelisîyayîş (n)
raxelesîyene bakınız: xelisîyayene, raxelisîyayene
raxeleşîyene bakınız: xelisîyayene
raxelesnayene bakınız: xelisnayene
raxelesnayêne bakınız: xelisnayene
raxelisîyayene kurtulmak
raxelisîyayîş (n) kurtulma, kurtuluş
raxelisnayene bakınız: xelisnayene
raxovîrardiş (n) anımsama, hatırlama