Encamên lêgerînê
rawiran m geçme, geçiş
rawirandin m 1. geçirme 2. geçirme (bir süre yaşama, oturma, kalma) 3. geçirme (herhangi bir durumu yaşamış olma) 4. aşma, geçme 5. aşma (dağ, tepe aşma)
l/gh 1. geçirmek 2. geçirmek (bir süre yaşamak, oturmak, kalmak) 3. geçirmek (herhangi bir durumu yaşamış olmak) * rojên xweş rawirandin iyi günler geçirmek * nexweşîn rawirandin hastalık geçirmek 4. aşmak, geçmek * ji bavê xwe rawirandiye babasını aşmış 5. aşmak (dağ, tepe aşmak)
rawirandin bihartin, rawirtin, bihortin, qulibîn, qelibîn, derbas bûn, hilbûn, dan ser, bi ser, derbaskirin, bihurandin, borandin, raborandin, bi hurtin, rabihartin, rabiwartin, rawêtin, biwartin, daborandin, hilboran din, derbas kirin, rabihurandin, bihurtin, biwerandin, dawirtin
rawiran m. ravêrayis, derbazbîyayis, vîyartis, ravêrdis n.