Encamên lêgerînê
ramedandin m 1. uzandırma, yatırma 2. uzatma, germe (kol, bacak için uzatma) 3. yatırma (bir tarafa eğme) 4. yatırma (parayı işletmek amacıyla bir yere verme)
l/gh 1. uzandırmak, yatırmak 2. uzatmak, germek (kol, bacak için uzatmak) 3. yatırmak (bir tarafa eğmek) * porê xwe ramedandiye saçını yatırmış 4. yatırmak (parayı işletmek amacıyla bir yere vermek)
ramedandin xwedirêjkirin, xwedirêjkirina li ser text, nivîn yan jî mînderekê bo xeweke kurt.Ji bo çend saetan ez ê xwe ramedînimji, dan ramedîn
ramedandin/radimedîne/ramedîne 1. velezandin 2. razandin
ramedandin v.t. to lay down
v.t. to lay down
ramedandin lg. ramerednayene, ravezelnayene, raqeldnayene
m. ramerednayis, ravezelnayis, raqeldnayis n.