Encamên lêgerînê
ramedan m uzanma
ramedandî rd uzanık, yatık, yatkın
ramedandin m 1. uzandırma, yatırma 2. uzatma, germe (kol, bacak için uzatma) 3. yatırma (bir tarafa eğme) 4. yatırma (parayı işletmek amacıyla bir yere verme)
l/gh 1. uzandırmak, yatırmak 2. uzatmak, germek (kol, bacak için uzatmak) 3. yatırmak (bir tarafa eğmek) * porê xwe ramedandiye saçını yatırmış 4. yatırmak (parayı işletmek amacıyla bir yere vermek)
ramedankî h uzunlamasına
ramedandin xwedirêjkirin, xwedirêjkirina li ser text, nivîn yan jî mînderekê bo xeweke kurt.Ji bo çend saetan ez ê xwe ramedînimji, dan ramedîn
ramedandin/radimedîne/ramedîne 1. velezandin 2. razandin
ramedandin v.t. to lay down
v.t. to lay down
ramedandî rd. rameredîye, ravezelîye, raqeldîye, paldaye
ramedandin lg. ramerednayene, ravezelnayene, raqeldnayene
m. ramerednayis, ravezelnayis, raqeldnayis n.
ramedankî rd. dergkî, rameredkî, dergane, dergulîke, dergîye serro