Encamên lêgerînê
rahat 1. rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr (rewşa bêxem û tengavî) m 2. dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin (kesê ku xem, derd û kesera wî nîn e) rd 3. asan, hêsa, hêsan, rihet, sanayî (tişte ku dijwarî û gêjahiya wî nîn e û mirov zivêr nake) *rahat bir yatak livîneke rihet *rahat bir iş karekî asan rd 4. bêxem, xemnexur rd 5. rihet, bi rihetî h 6. amade be
1. rihetî, hedar, asûdeyî, hudûr, huzûr (rewşa bêxem û tengavî)m 2. dilfireh, dilrihet, dilaram, asûde, rihet, hêmin (kesê ku xem, derd û kesera wî nîn e)rd 3. asan, hêsa, hêsan, rihet, sanayî (tiştê ku dijwarî û gêjahiya wî nîn e û mirov zivêr nake) * rahat bir yatak livîneke rihet * rahat bir iş karekî asanrd 4. bêxem, xemnexurrd 5. rihet, bi rihetî h 6. amade beb
rahat batmak li ser têriyê çûn, (tiştek) lê xurin
li ser têriyê çûn, (tiştek) lê xurîn
rahat bırakmak (veya vermek) jê vegerîn, rihetî dan (yekî), jê hewîn, jê gerin, bela xwe jê vekilin, destê xwe ji (yekî) kirin, jê bûn, bêhn dan (yekî)
rahat bırakmak (veya vermek) jê vegerîn, rihetî dan (yekî), jê hewîn, jê gerîn, bela xwe jê vekirin, destê xwe ji (yekî) kirin, jê bûn, bêhn dan (yekî)
rahat bırakmamak (veya vermemek) rihetî nedan (yekî), (yek) rihet nehiştin, îstirhet nedan (yekî), ji (yekî) venegerin, ji (yekî) nehewîn, jê negerîn
rahat bırakmamak (veya vermemek) rihetî nedan (yekî), (yek) rihet nehiştin, îstirhet nedan (yekî), ji (yekî) venegerîn, ji (yekî) nehewîn, jê negerîn
rahat bizi yıkamayana kadar rahat etmezdi heta ku em neşûştina dilê wê rihet nedibû
rahat döşeği 1) nivîna mirî 2) di nav cih û nivînê xwe de *adamcağız evinde, rahat döşeğinde öldü camêr li mala xwe, di nav cih û nivînên xwe de mir
1) nivîna mirî 2) di nav cih û nivînê xwe de * adamcağız evinde, rahat döşeğinde öldü camêr li mala xwe, di nav cih û nivînên xwe de mir
rahat durmak rihet sekinîn, tebitîn, hewîn *biraz olsun rahat dur ca ji xwe re bihewe!
rihet sekinîn, tebitîn, hewîn * biraz olsun rahat dur ca ji xwe re bihewe!
rahat durmamamak rabûn hilobiyan, netebitîn, nehewîn
rabûn hilobiyan, netebitîn, nehewîn
rahat duruş rawesta rihet sp
rawesta rihet sp
rahat etmek dile (yekî) rihet bûn
dilê (yekî) rihet bûn * bizi yıkamayana kadar rahat etmezdi heta ku em neşûştina dilê wê rihet nedibû
rahat kıçına batmak (tiştek) tê de xurîn, (tiştek) lê xurîn
(tiştek) tê de xurîn, (tiştek) lê xurîn
rahat olmak dilrihet bûn
dilrihet bûn
rahat rahat rihet rihet
rahat vermek nerihetî dan (yekî), huzûra (yekî) xera kirin
rahat vermemek rihetî nedan (yekî)
rihetî nedan (yekî)
rahat yüzü görmek dilê rihet dîtin
rahat yüzü görmemek rûyê (tiştekî) nedîtin *yıllardır bu topraklar saban yüzü görmemiş ev ax bi salan e rûyê gîsin nedîtiye
dilekî rihet nedîtin, oxweşiyek ji xwe nedîtin, xweşiyek ji xwe nedîtin
dilekî rihet nedîtin, xweşiyek ji xwe nedîtin, oxweşiyek ji xwe nedîtin (birine)
rahat yüzü vermemek dilekî rihet nedan (yekî)
dilekî rihet nedan (yekî)
rahata kavuşmak derketin firîqetiyê, derketin firehiyê
derketin firîqetiyê, derketin firehiyê
rahatça bi rihetî, bi hêsanî h
bi rihetî, bi hêsanî h
rahatı kaçmak rihetiyek jê re neman
rihetiyek jê re neman
rahatına bakmak li rihetiya xwe nihartin, xema (tiştekî) nekirin
li rihetiya xwe nihartin, xema (tiştekî) nekirin
rahatlama hêsabûn, rihetbûn, seqirin, bêhnderketin l/gh
hêsabûn, rihetbûn, seqirîn, bêhnderketin l/gh
rahatlamak 1. hêsa bûn, rihet bûn, seqirin, sahil bûn l/ngh 2. bêhna (yekî) derketin, bêhna (yekî) fireh bûn, kela xwe rêtin, bêhna xwe derxistin, dilfireh bûn, kela xwe rijandin, dilê xwe rihet kirin l/ltw
1. hêsa bûn, rihet bûn, seqirîn, sahil bûn l/ngh 2. bêhna (yekî) derketin, bêhna (yekî) fireh bûn, kela xwe rêtin, bêhna xwe derxistin, dilfireh bûn, kela xwe rijandin, dilê xwe rihet kirin l/bw
rahatlatıcı rihetker, rahavêj rd
rihetker, rahavêj rd
rahatlatma hêsakirin m
hêsakirin m
rahatlatmak hêsa kirin l/gh, dilê (yekî) rihet kirin l/bw, bêhna (yekî) derxistin l/bw
hêsa kirin l/gh, dilê (yekî) rihet kirin l/bw, bêhna (yekî) derxistin l/bw
rahatlık 1. oxweşî, rihetî 2. asanî, hêsanî, rihetî (tiştê ku rehtiyê nade) 3. firiqetî, firaqetî m
1. oxweşî, rihetî 2. asanî, hêsanî, rihetî (tiştê ku rehtiyê nade) 3. firîqetî, firaqetî m
rahatlıkla bi hêsanî, bi asanî, bi rihetî h
bi hêsanî, bi asanî, bi rihetî h
rahatsız 1. dilnerihet, nerihet, bêhedar, bêhuzûr, bêkêf 2. nerihet, neasan, nehêsan (tiştê ku ne rihet e, ne xweş e) 3. nexweş, bêkêf. nerihet rd
1. dilnerihet, nerihet, bêhedar, bêhuzûr, bêkêf 2. nerihet, neasan, nehêsan (tiştê ku ne rihet e, ne xweş e) 3. nexweş, bêkêf, nerihetrd
rahatsız etmek (yek) nerihet kirin, (yek) bêhuzûr kirin, (yek) aciz kirin
(yek) nerihet kirin, (yek) bêhuzûr kirin, (yek) aciz kirin
rahatsız olmak nerihet bûn, aciz bûn, zivêr bûn
nerihet bûn, aciz bûn, zivêr bûn
rahatsızlanma nexweşketin m
nexweşketin m
rahatsızlanmak nexweş ketin l/ngh
nexweş ketin l/ngh
rahatsızlaşmak nexweş ketin l/ngh
nexweş ketin l/ngh
rahatsızlık 1. dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêarami, acizî, zivêrî 2. nexweşî m
1. dilnerihetî, nerihetî, bêhedarî, bêaramî, acizî, zivêrî 2. nexweşîm
rahatsızlık duymak jê aciz bûn *bu durumdan rahatsızlık duymuyorum ez ji vê rewşê ne aciz im
jê aciz bûn * bu durumdan rahatsızlık duymuyorum ez ji vê rewşê ne aciz im
rahatsızlık vermek nerihetî dan (yekî), huzûra (yekî) xera kirin
rahatî rd 1. alışık 2. uyarlanmış, adapte
rahatîbûn m 1. alışıklık 2. uyarlanmışlık
rahatin m 1. alışma, alışkanlık kazanma 2. uyarlanma, adapte olma 3. wj adaptasyon
l/ngh 1. alışmak, alışkanlık kazanmak 2. uyarlanmak, adapte olmak
rahatinbar rd uyarlanabilir, adapte edilebilir
rahatin (navdêr, mê) mirov xwe digel kawdan bîyavekî bi guncînit, hînbûn, :em hêjta jibo jiyana derve ne rahatîne
rahatin/ratê/rabê hînî tiştekî nû bûn
rahatinbar (rengdêr) qaydebar.
ji: rahatin +-bar
rahat asan, -e, rehet, -e Rahat! (Rehet!)
rahatsızlıktan dolayı akan gözyaşı lêlawe (m), lêlawa çiman (m)