Encamên lêgerînê
ragirtin (i) m 1. dayanma, tutunma, mukavemet etme 2. tahammül etme, katlanma 3. direme, taşıma, kaldırabilme (nesne için; ağırlığını yüklenme) 4. kaldırma (çekme) 5. çalışma (bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi) * ragirtina kêran a di bin bar de hatiye hesabkirin kirişin yük altında çalışması göz önüne alınmıştır
l/gh 1. dayanmak, tutunmak, mukavemet etmek * dijmin tenê karî du rojan li ber artêşa me xwe ragire düşman ordumuzun karşısında ancak iki gün dayanabildi 2. tahammül etmek, katlanmak 3. diremek, taşımak, kaldırabilmek (nesne için; ağırlığını yüklenmek) * kutek êdî giraniyê ranagirin dirsekler ağırlığı artık taşıyamıyorlar * ling vê avahiyê radigirin bu yapıyı ayaklar diriyor 4. kaldırmak (çekmek)
ragirtin (ii) m 1. tutma (yanında bulundurma) 2. tutma, temin etme 3. alıkoyma, tutma (bırakmama) 4. göz altına alma, gözetime alma 5. tutma, tutuklama, tevkif (özgürlüğünden mahrum bırakma)
l/ngh 1. tutmak (yanında bulundurmak) * heta ku hûn bên ez dikarim zarok li cem xwe ragirim siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım 2. tutmak, temin etmek * şivanekî nû ragirtine yeni bir çoban tutmuşlar 3. alıkoymak, tutmak (bırakmamak) 4. göz altına almak, gözetime almak 5. tutmak, tutuklamak, tevkif etmek (özgürlüğünden mahrum bırakmak) 6. yorgunluk ve uykusuzluktan gözlerini açıp kapamak * tu çima çavê xwe radigirî? niye gözlerini açıp kapatıyorsun?
ragirtin (iii) m 1. döl tutma 2. tatmin etme (karşısındakinin cinsel isteklerini giderme)
l/gh 1. döl tutmak 2. tatmin etmek (karşısındakinin cinsel isteklerini gidermek)
ragirtin (iv) m 1. yangı, iltihap 2. irinleme, irinlenme, iltihablanma, yangılanma, cerahatlenme (çıban, yara için) 3. bj dolama, kurlağan, etyaran
l/gh irinlemek, irinlenmek, iltihablanmak, yangılanmak, cerahatlenmek (çıban, yara için)
ragirtin 1. vekişandin 2. bêhnfireh bûn
(lêker)(navdêr, mê) rê lê girtin, asteng kirin, sekinandin, rawestandin: Baraj avê radigire. hilgirtin, rakirin, bilind kirin, xwe ragirtin: sekinîn, rawestîn, li bendê man: Xwe hinekî ragire daku ez jî bigihim te. xwe ragirtin: li ber xwe dan, tehemil kirin: Divê em hemberî dijminan xwe ragirin..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕاگرتن. Tewîn: Lêker: ra-gir-.
Bide ber: dagirtin, hilgirtin, vegirtin, wergirtin.
ji: ra- + girtin.
: ragir, ragirî, ragirk, ragirtî, xweragir, xweragirî
ragirtin (ragire) to resist, to support, to maintain
(xwe ragirtin) to hold back, to refrain
ragirtin aushalten
ertragen
ragirtin lg. ragirewtene, xo ragirewtene, xo pêgirewtene *xwe ragirtin iz. xo ragirewtene, xo pêgirewtene, xo girewtene
lg. tewqif kerdene, pêgirewtene, tepistene
m. tewqîfkerdis, tepistis n.
m. tewsekî, wegirewtisê nenûgî n.
lg. wegirewtene, wegîrîyene, îltihab cikewtene, rêm cikewtene, wefîstene, rêm dekewtene
m. wegirewtis, wegîrîyayis, îltihabgirewtis, rêmcikewtis, wefîstis, rêmdekewtis n.