Encamên lêgerînê
raşitizm raşîtîzm bj/m
raşîtîzm bj/m
raş m sağanak
raşehitandin (i) m güçsüzleştirmek, gerilemesini sağlamak, perişan etmek
l/gh güçsüzleştirmek, gerilemesini sağlamak, perişan etmek
raşehitandin (ii) m 1. sapıklaştırma 2. sapkınlaştırma
l/gh 1. sapıklaştırmak 2. sapkınlaştırmak
raşehitî rd 1. sapık 2. sapkın
raşehitîbûn m 1. sapıklık 2.sapkınlık
raşehitîn (i) m güçsüzleşme, gerilemesini neden olma, perişan olma
l/ngh güçsüzleşmek, gerilemesini neden olmak, perişan olmak
raşehitîn (ii) m 1. sapıklaşma 2. sapkınlaşmak
l/ngh 1. sapıklaşmak 2. sapkınlaşmak
raşidandin m 1. sıkma (sıkı duruma getirme) 2. sıkma, germe
l/gh 1. sıkmak (sıkı duruma getirmek) 2. sıkmak, germek
raşidîn m 1. sıkılma (sıkı duruma gelme) 2. sıkılma, gerilme
l/ngh 1. sıkılmak (sıkı duruma gelmek) 2. sıkılmak, gerilmek
raşikestî rd 1. kart (gençliği ve körpeliği kalmamış) 2. geçkin (ihtiyarlanmaya yüz tutmuş) * Azade keçeke raşikestî, bejnkurt, pofikî û bixeberdan e Azade geçkin, kısa boylu, tombul, konuşkan bir kızdır 3. anaç, kart, kalık (evlenme çağı geçmiş kız) * qîzên raşikestî serî kutabûne hev dipeyîvîn iki anaç kız baş başa konuşuyordu
raşikestîbûn m 1. kartlık 2. geçkinlik
raşikestin m 1. kartlaşma, kartalma 2. tohuma kaçma (evlenme çağı geçip kartlaşma)
l/gh 1. kartlaşmak, kartalmak 2. tohuma kaçmak (evlenme çağı geçip kartlaşmak)
raşîm m harman yerinde tahıl işaretleme aleti
raşiqitandin m kaydırma
l/gh kaydırmak
raşiqitîn m 1. kayma 2. takılma (bir yere ilişip veya dokunup kalma)
l/ngh 1. kaymak 2. takılmak (bir yere ilişip veya dokunup kalmak)
raşişandin m serpiştirme
l/gh serpiştirmek
raşişîn m serpiştirilme
l/ngh serpiştirilmek
raşîtîzm bj/m raşitizm
raş tavî, tavtavî, pêtî, rêjne, rêjnebaran, çiloyî.
ji: - +ş
raşehitî (navdêr, mê) xerifî, apore, gumrah, pilûç, rêşaş, jirêketî, averêbûyî, jirêderketî, rêderketî.
ji: ra- +şeh +-itî
raşehitîbûn (navdêr, mê) aporetî, gumrahî, pilûçî, rêşaşî, jirêketîbûn.
ji: ra- +şehitî +bûn
raşehitîn lepikîn, perişan bûn, aporebûn, gumrahbûn, pilûçîbûn, rêşaşîbûn, jirêketîbûn, rêderketîbûn, şehitîn, şepikîn.
ji: - +şehitîn
raşidandin (lêker) şidandin, pihêt kirin, asê kirin, guvaştin, guvişandin, guviştin, pihêtkirin, asêkirin.
ji: ra- +şid +-andin
raşiqitîn leqitîn, aliqîn, artilîn, terpilîn, heziqîn, hilingiflin, likimîn, litimîn, vearqilîn, qesidîn, asê bûn.
ji: - +şiqitîn
raşîtîk (rengdêr) şaht, hestînerm
raşt (Zazaki) (rengdêr) rast, durist
raşanayene yıkmak
raşanayîş (n) yıkma
raşanitene -e karıştırmak Mi genim şanit ra cewî. (Buğdayı arpaya karıştırdım.)
raşemitîyayene kaymak
raşemitîyayîş (n) kayma
raşt -e, bakınız: rast -e,
raşt bîyayîne bakınız: rast bîyene
raşt kerdene bakınız: rast kerdene
raşta bakınız: rasta
raşta ci bakınız: rasta ey, rasta aye
raşta yay bakınız: rasta aye
raşta yê bakınız: rasta ey
raştê (m) bakınız: rastîye (m)
raşte (n) bakınız: raste (n)
raştê ... ra bakınız: rastê ... ra
raştey (m) bakınız: rastîye (m)
raşti (m) bakınız: raste (m)
raştîken -e, bakınız: rastikên
raştikên -i, bakınız: rastikên
raştikî bakınız: rastikên
raştikîn -i, bakınız: rastikên
raştîya bakınız: rasta
raştîye (m) bakınız: rastîye (m)
raştkerdiş (n) bakınız: rastkerdiş (n)