Encamên lêgerînê
rûxarkî rd 1. yüzeysel, sığ 2. rd/h yüzeyselce
rûxarkîbûn m yüzeysellik, sığlık