Encamên lêgerînê
rûcefrîqî m 1. arsızlık, yüzsüzlük 2. sırnaşıklık, yılışkanlık
rûcefrîqî bûn l/ngh 1. arsızlaşmak, yüzsüzleşmek 2. sırnaşmak
rûcefrîqî kirin l/gh 1. arsızlaştırmak, yüzsüzleştirmek 2. sırnaştırmak
rûcefrîqîbûn m 1. arsızlaşma, yüzsüzleşme 2. sırnaşma
rûcefrîqîkirin m 1. arsızlaştırma, yüzsüzleştirme 2. sırnaştırma