Encamên lêgerînê
rêtin m 1. dökme (sıvı veya tane durumundaki bir şeyi bir yerden, kaptan başka bir yere boşaltma) 2. dökme, boşaltma, boca etme (belli bir yere boşaltma) 3. dökme (bir şey için göçlük çekme, zahmet çekme) 4. dökme (bol bol verme, ödeme, sarfetme) 5. dökme (bir şeyi yok etmek için atma) 6. dökme (açığa vurma) 7. akıtma
l/gh 1. dökmek (sıvı veya tane durumundaki bir şeyi bir yerden, kaptan başka bir yere boşaltmak) * rahêje vê avê bibe birêje bu suyu al götür dök 2. dökmek, boşaltmak, boca etmek (belli bir yere boşaltmak) * xwelîdankê birêje û bîne kül tablasını döküp getir 3. dökmek (bir şey için göçlük çekmek, zahmet çekmek) * me di ber te de xwêdan rêt senin için ter döktük 4. dökmek (bol bol vermek, ödemek, sarfetmek) * di dîlanê de gelek pere rêtin düğünde çok para döktüler 5. dökmek (bir şeyi yok etmek için atmak) * masiyên ku nehatin firotin gişk rêtin deryayê satılmayan balıkları hep denize döktüler 6. dökmek (açığa vurmak) * derdê xwe rêt derdini döktü 7. akıtmak
rêtin qalib kalıba dökmek
rêtin/dirêje/birêje 1. tiştê avî belavî erdê kirin 2. her çi hebe belavî erdê kirin *“ava miriyan, merêje nava deriyan”
rêtin (birêje) to spill, to pour, to cast
rêtin schütten
rêtin vergießen
rêtin lg. . gî kerdene
lg. rokerdene
lg. derisnayene, deverdene, deverdayene