Encamên lêgerînê
qusandin (ii) m 1. bereleme 2. çürütme, çürütüş (darb sonucu lekeler oluşturma)
l/gh 1. berelemek * hingî ku li binê piyên wî xistibûn, tev qusandibûn ayaklarına vura vura berelemişlerdi 2. çürütmek (darb sonucu lekeler oluşturmak)