Encamên lêgerînê
qurmîşk rd kıvırcık (küçük küçük kıvrımları olan)
qurmîşkî rd kıvırcıkça
qurmîşkî bûn l/ngh kıvırcıklanmak
qurmîşkîbûn m kıvırcıklanma
qurmîşkîbûyîn m kıvırcıklanış