Encamên lêgerînê
qurifîn (ii) l/ngh 1. kırılmak, bükülerek kırılmak 2. kopma (çok ağrıma) 3. patlama (yırtılıp açılma) 4. kırınma, salınma, salınış
l/ngh 1. kırılma, bükülerek kırılma 2. kopmak (çok ağrımak) 3. patlamak (yırtılıp açılmak) * rûyê sola min qurifîne ayakkabımın yüzeyler patlamış 4. kırınmak, salınmak