Encamên lêgerînê
qup rd 1. dik (eğik olmayan) * qup sekiniye dik durmuş 2. dimdik 3. baston gibi, baston yutmuş gibi (dimdik duran veya yürüyen)
qup (ii) m kuluçka, gurk
qup bûn l/ngh dikelmek, dikilmek
qup ketin l/ngh kuluçkaya oturmak (veya yatmak), gurklamak, gurka yatmak
qup sekinîn dikilip durmak (veya kalmak)
qupbûn m dikelme, dikilme
qupbûyîn m dikelme, dikiliş
qupçe m 1. kopça 2. düğme
m 1. kopça 2. düğme
qupçe kirin l/gh kopçalamak
qupçekirî rd kopçalı, kopçalanmış
qupçekirin m kopçalama
qupçik m 1. kopça 2. düğme 3. düğme, komütator * qubçika elektrîkê elektrik düğmesi
qupik m kuluçka, gurk
qupika ser çûçikan 1) kuluçka (kuluçkaya yatmış tavuk) 2) mec çoluk çocuğu çok ve daha küçük olan anne
qupketî rd kuluçkaya oturmuş (veya yatmış olan)
qupketin m kuluçkaya oturma (veya yatma), gurklama, gurka yatma
qupçik (navdêr, mê) qulpok, bişkok, qumce, bişkov, qumçik, mêk
qupik (navdêr, mê) paşpaniyên bilind yên pêlavan (bi taybetî yên solên jinan).
Herwiha: qupk
qup bûn lng. . tîk bîyene, çik bîyene, çikîyene
qupbûn m. tîkbîyayis, çikbîyayis n.
qupçe n. kopça, qulça m.
qupik m. kurt, qirpe, kurk, kirp, qirp n.
qup kewtene bakınız: qirpe kewtene
qupça (m) kopça
qupe (m) bakınız: qirpe (m)