Encamên lêgerînê
qulozan takla.
m takla, taklak
qulozanî h tepetaklak
qulozanî bûn l/ngh tepetaklak olmak
qulozanî kirin l/gh tepetaklak etmek
qulozanîbûn m tepetaklak olma
qulozanîkirin m tepetaklak etme
qulozan m. qiloçî, qilopanî, tuqlikî, qilopî, diqlog, teqle, qulopanî, qulopî, tuqliqî, telqe n.