Encamên lêgerînê
qulomilo rd delik deşik (yek)
qulomilo bûn l/ngh delik deşik olmak (bir şeyin her yanında delikler oluşmak)
qulomilo kirin l/gh delik deşik etmek (bir şeyin her yanında delikler açmak)
delik deşik etmek (bir canlının vücudunda bir araçla birçok yaralar, kesikler açmak)
qulomilobûn m delik deşik olma
qulomilobûyîn m delik deşik oluş
qulomilokirin m delik deşik etme