Encamên lêgerînê
quiet aram
aramî
asûde
bêdeng
bêdeng, aram, amoş, hêmin 2. difireh, dilrihet, asûde, aram 3. nazik, dilzîz, hestiyar, sernerm, tebitî, xweştebîet 4. sade, mûtewazî. quietly hêdîka, bibêdengî, bigiranî. quietness bêdengî, rihetî, aramî, hêminî, hizûr, asûdeyî, dilfirehî. hiş kirin, bêdeng kirin, setimandin, deng jê birrîn 2. aş kirin, xapandin. quiet down haş bûn, tebitîn, bêdeng bûn, hedirîn. rihet, hizûr, aramî, bêdengî, hêminî, firehî.
quietism şêweyeka mîstîzma dînî ku li gorî vê felsefeyê aqil û îrade eleqeya xwe ji binî ve ji dinayê û ji tiştên malayanî dibirrin û hemû dîqet û eleqeya xwe didin ser fikra Xwudê 2. rihetiya dil û fikrî. quletist alîgirên vê felsefeyê. quietistic li gorî vê felsefeyê.
quietude bi dilrihetî, bi rihetiya dil.
quietus bêdeng kirin, deng jê birrîn, letandin, sêwirandin 2. derba kujer 3. dayîn û dadana hesabekî. give one his quletus qewirandin û bêdengkirin an kuştina kesekî.