Encamên lêgerînê
qopik nd/rd 1. hovarda 2. zıpır, zirzop
qopik (i) n 1. kambur 2. hörgüç (devenin sırtındaki tümsek) * qopikê hêştirê deve hörgücü 3. yumru
qopik (iii) rd 1. aksak, topal 2. sakat (organın bir kısmı kesik kimse)
qopik (iv) n doruk, zirve
qopik bûn zirzoplaşmak
qopikî m 1. hovardalık
rd konveksi 2. zıpırlık
qopikî (i) rd konveksi
qopik binikên baçikan
qopik rd. xoverde, suyalendsit, pûsilpîs, qopik, doxînsist, xowerde
rd. fers, qopik
qopiktî m. fersîye, qopikîye, fersênî m.