Encamên lêgerînê
qirpeqirp 1. çıtır çıtır (gevrek bir şeyler yenilirken çıkan ses) 2. takur tukur
qirpeqirp jê anîn çıtır çıtır çıtırdatmak
qirpeqirp jê çûn (an jî hatin) çıtır çıtır ses çıkarmak