Encamên lêgerînê
qirp m kırt
qirpandin (i) m çıtırdatma, çıtırdatış
l/gh çatırdatmak, çıtırdatmak * tiliya xwe qirpand parmağını çıtırdattı
qirpandin (ii) m 1. kırpma (göz kapaklarını açıp kapama) 2. göz kırpma
l/gh 1. kırpmak (göz kapaklarını açıp kapamak) 2. göz kırpmak
qirpeqirp 1. çıtır çıtır (gevrek bir şeyler yenilirken çıkan ses) 2. takur tukur
qirpeqirp jê anîn çıtır çıtır çıtırdatmak
qirpeqirp jê çûn (an jî hatin) çıtır çıtır ses çıkarmak
qirpik geğirti.
m geğirme, geğirti
qirpik (i) ant/m yutak
qirpik anîn (yekî) (birini) geğirtmek
qirpik hatin (yekî) (biri) geğirmek
qirpîn çıtlatma.
m çatırdama, çıtırdama, çıtırdayış
qirpîn (i) l/ngh çatırdamak, çıtırdamak
qirpîn (ii) m kırpılma
l/ngh kırpılmak
qirpîn jê çûn çatırdamak, çıtırdamak
qirpîn jê hatin çatırdamak, çıtırdamak
qirpînî m 1. çatırtı, çıtırtı 2. çıt (küçük bir şey kırılırken çıkardığı hafif ve süreksiz ses)
qirpînî jê anîn l/bw çatırdatmak, çıtırdatmak
çatırdatmak çıtırdatmak
qirpînî jê çûn l/bw çatırdamak, çıtırdamak * gava ku nanê hişk dixwar qirpînî jê dihat sert ekmek yiyince ağzında çıtırdıyordu
qirpînî jê çûn (an jî hatin) çatırdamak, çıtırdamak
qirpînî jê hatin l/bw çatırdamak, çıtırdamak * gava ku nanê hişk dixwar qirpînî jê dihat sert ekmek yiyince ağzında çıtırdıyordu
qirpînî kirin l/gh 1. çatırdamak, çıtırdamak * gava ku nanê hişk dixwar di devê wê de dikir qirpînî sert ekmek yiyince ağzında çıtırdıyordu 2. çıt yapmak
qirpînîkirin m 1. çatırdama, çıtırdama 2. çıt yapma
qirp dengê şikestinê; xirt
qirp bûn şikestin
qirp kirin şikandin
qirp şikestin ji nişkê ve xirt şikestin
qirpayene (Zazaki) (lêker) qirpîn
qirpik qilpik
qirpik jê hatin ji ber têrbûnê iskînî pê ketin
qirpikhatin (navdêr, mê) birik hatin mirovî
qirpikhelatin (navdêr, mê) qirpikhatin
qirpîn (navdêr, mê) qirçîn
qirpînhatin qirpîn jê hatin dengê qirpênê bûyerek nexwe ûji ni êve qirpên ji piştê hat, :dema min çavên wî dîtîn qirpên ji pişta min hat min zanî xwelî ya bi êkî werbûy!
qirpînî (navdêr, mê) qirçînî, qiçqiçînî, çirkini, çeqînî, qîjînî, çirkînî, xişînî.
ji: qirpîn +-î
qirpînî jê hatin (biwêj) di nav zor û dijwariyê de bûn. qirpînî ji qiloçan dihat. hev û din didan ber boçan, hera her du berx sist dibûn. helîm yûsiv
qirpînî kirin (lêker) çıt yapmakxhtml.
ji: qirpînî + kirin
qirpînîkirin (navdêr, mê) kirpin, qirpîn, kirpînîkirin.
ji: qirpînî +kirin
qirpînkirin (navdêr) qirpînhatin
qirpnayene (Zazaki) (lêker) qirpandin
qirpnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin qirpandin
qirpandin Augen zwinkern
blinzeln
mit den Augen ein Zeichen geben
qirpik m. ana. roqultoke, roqîlpike m.
m. qulpike, qultike, hilqike, qurpike, hilqî m.
qirpik helatin lng. qulpike weameyene, qurpike weameyene, qultikî wero ameyene
qirpikhatin lng. . qulpike weameyene, qurpike weameyene, qultikî wero ameyene