Encamên lêgerînê
qirûdî rd 1. kurada, enez, eneze, cılız 2. arık, kuru, sıska
qirûdî bûn l/ngh 1. enezeleşmek, cılızlaşmak 2. sıskalaşmak
qirûdî man l/ngh kavrulmak (iyi gelişmemek, cılız ve zayıf kalmak)
qirûdîbûn m 1. enezeleşme, cılızlaşma 2. sıskalaşma
qirûdîbûyîn m 1. enezeleşme, cılızlaşma 2. sıskalaşma
qirûdîkî rd 1. kuradaca, enezce, cılızca 2. arıkça, sıskaca
qirûdîman m kavrulma (iyi gelişmeme, cılız ve zayıf kalma)
qirûdîtî m 1. enezlik, cılızlık 2. arıklık, sıskalık
qirûdî rd. qîq, req, çîq, qîqerut, zêlexte
qirûdî bûn lng. qîq bîyene, zêlexte bîyene
qirûdîbûn m. qîqbîyayis, zêlextebîyayis n.
qirûdîtî m. qîqîye, reqîye, qîqerutênî, zêlexteyîye, qîqênî m.