Encamên lêgerînê
qilozan m takla, perende
qilozanî h tepetakla, tepetaklak
qilozanî bûn l/ngh tepetaklak gitmek (veya yuvarlanmak)
qilozanî kirin l/gh tepetaklak etmek (veya devirmek)
qilozanîbûn m tepetaklak gitme (veya yuvarlanma)
qilozanîkirin m tepetaklak etme (veya devirme)
qilozan m. qiloçî, qilopanî, tuqlikî, qilopî, diqloçî, teqle, qulopanî, qulopî, tuqliqî, telqe n.
qilozanî rd. qilopanî, serserkî, diqloçî, qulopanî, qilopî, qulopî
qilozanî kirin lg. qilopanî kerdene, qiloçî kerdene, teqle kerdene, qilopî kerdene, tuqlikî kerdene, qulopî kerdene, diqloçî kerdene, serserkî kerdene, qulopanî kerdene, qulopî kerdene
qilozankirin lg. qilopanî estene, qiloçî estene, teqle estene, qilopî estene, tuqlikî estene, qutopî estene, diqloçî estene