Encamên lêgerînê
qiloç n boynuz
qiloç (i) biy/n duyarga
qiloç lê dan l/gh boynuzlamak, süsmek
qiloç lê dan (an jî xistin) boynuzlamak, tos vurmak
qiloç lê xistin m boynuzlamak, tos vurmak
qiloçê (yekî) çêbûn (an jî hatin) boynuzlanmak (boynuzu çıkmak)
qiloçê beran 1) koç boynuzu 2) bir halı motifi
qiloçîn rd 1. boynuz (boynuzdan yapılma) 2. boynuzsu
qiloçlêdan m boynuzlama, süsme
qiloçlêxistin m boynuzlama, tos vurma
qiloçxiştik rd kabak boynuzlu (kısa boynuzlu hayvan)
qiloç stroyên heywanan *“gayê ku qiloçê xwe li dîwaran bixe, rojekî dê qiloçê wî bişkê”
qiloç Horn
Horn eines Tieres
qiloç n. îstîrî, qoç, estere, îstrî, estire, îstrî, strî, estrî, istrî, istere, istirî, êstîrî, istre, istîrî n.
qiloç lêdan lg. serad kerdene, îstîrî pirodayene, qoç pirodayene
qiloçîn rd. îstîrîyên, qoçên
qiloçlêdan m. seracikerdis, îstîrîpirodayis, qoçpirodayis n.